Ciutat Vella edita un catàleg de comerços per fomentar la compra de proximitat

El catàleg ‘Compra a Ciutat Vella’ és un producte digital que s’ha treballat conjuntament entre Barcelona Activa i el Districte de Ciutat Vella amb l’objectiu d’apropar els comerços i productes de proximitat que poden trobar al districte els visitants que rep cada any el territori. Diversos establiments hotelers de Ciutat Vella col·laboren amb la iniciativa amb un expositor als seus taulells on a través d’un codi QR es podrà accedir al catàleg digital.

Interior d'una botiga amb diversos productes.
26/06/2024 - 13:26 h

Els comerços i serveis  que es recullen al catàleg són significatius per ser sostenibles, representatius del talent local i amb voluntat d’impacte social. S’hi poden trobar diferents tipologies de comerços com ara botigues d’alimentació, sabateries,  joieries, botigues de records fets a la ciutat, restaurants o llibreries, entre d’altres.

Podeu consultar el catàleg clicant aquí.

Objectius

La iniciativa té com a finalitat que l’impacte econòmic que deixa el turisme al districte de Ciutat Vella reverteixi en positiu sobre les iniciatives comercials emblemàtiques que hi estan arrelades i  fomentar així que el flux de visitants es converteixi en una oportunitat per a totes elles, fent  que els seus productes arribin a moltes més persones.

Així mateix, a través del catàleg es promou també que els establiments hotelers s’impliquin en el desenvolupament econòmic del territori i puguin fer de prescriptors facilitant informació sobre aquelles iniciatives econòmiques arrelades al territori que donen vida als barris.

La distribució de la publicació es començarà a fer en hotels i es vol estendre a altres equipaments.

Com adherir-s’hi

Actualment, el catàleg consta de 34 comerços, però la intenció és ampliar-lo amb altres establiments interessats si compleixen els següents requisits:

  • Arrelament territorial: el projecte s’ha de desenvolupar a Ciutat Vella i ha de tenir una ubicació física al territori.
  • Impacte ambiental: les iniciatives han d’incorporar criteris ecològics o de sostenibilitat.
  • Impacte social: l’activitat ha de revertir positivament en la realitat social del territori.
  • Producte singular: característiques úniques que el distingeixen d’entre la resta per la seva singularitat o artesania.

Si vols formar part del catàleg, pots escriure un correu electrònic a: promocioeconomicacv@bcn.cat