Actualització: l'aforament permès als comerços creix fins al 70% i la restauració pot obrir fins a la 1 de la matinada

04/06/2021 - 11:33 h

COVID-19. La Generalitat de Catalunya ha flexibilitzat algunes de les mesures de contenció de la covid-19. A partir del 4 de juny, el Procicat permet passar del 50 al 70% l'aforament als comerços i allarga l'horari de la restauració fins a la 1 de la matinada.

Aquest 4 de juny, la Generalitat de Catalunya ha publicat al DOGC la resolució SLT/1762/2021, que incorpora la flexibilització d'algunes restriccions vigents en el cas del comerç i la restauració. Pel que fa a l'aforament màxim permès als establiments comercials, a partir del 4 de juny s'amplia fins al 70%. Quant als establiments de restauració, la resolució permet ampliar l'horari de servei als locals de restauració fins a la una de la matinada. T'ho resumim.

L’aforament dels comerços, al 70%.

La resolució prorroga de nou totes les mesures referents al sector comercial vigents fins ara. Tot i així, incorpora una novetat important: si fins ara els comerços tenien limitat l’aforament al 50%, ara podran ampliar-lo fins al 70%. La resolució també amplia fins a la una de la matinada l’horari d’obertura al públic de botigues de conveniència i establiments comercials annexos a gasolineres.

Així doncs, lobertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall queda condicionada al fet que es redueixi al 70% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat i que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la covid-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT. L’horari màxim de tancament de l’establiment segueix fixat a les 10 de la nit, excepte en el cas de les botigues de conveniència i establiments comercials annexos a gasolineres.

Alhora, es pot reprendre la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables, amb subjecció, amb caràcter general, a les condicions següents:

  • Que es redueixi l’aforament al 70% de l’autoritzat, amb un nombre màxim d’assistents de 1.000 persones. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
  • En instal·lacions i equipaments a l’aire lliure i en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions, respectant el límit de l’aforament al 70%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones.

El desenvolupament de l’activitat en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part del titular de la instal·lació o equipament una declaració responsable al departament competent en matèria de comerç, i a l’ajuntament de Barcelona on s’ubiqui la instal·lació o equipament en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat

També s’incrementa del 50 al 70% l’aforament als mercats no sedentaris i a les fires mercat.

Centres comercials, també amb l’aforament al 70% a les zones de pas.

La nova resolució segueix permetent l’obertura dels centres comercials, però respectant també els següents requisits:

  • Cal que redueixin al 70% l’aforament permès a les botigues i a les zones comunes i de pas.
  • Horari màxim d’obertura, fins a les 10 de la nit.
  • A més, han d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos que garanteixin les mesures de control d’aglomeracions. L’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans ha d’estar restringit.
  • Cal que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.
  • Sempre cal que compleixin estrictament les mesures previstes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

La restauració, oberta fins a la una de la matinada

Concretament, amb la nova resolució la restauració pot servir a les taules amb una franja ininterrompuda, de les sis del matí fins a la una de la matinada. Pel que fa a l’aforament, s’amplia fins al 50% en espais interiors, que han d’estar sempre ben ventilats. S’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. En el cas de les terrasses, l’aforament és del 100% i s’han de garantir també els dos metres de distància. El consum s’ha de fer sempre a la taula o en barra, que ja passa a estar permès.

El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de 6, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. Alhora, s’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies. Cal recordar que totes aquestes condicions s’apliquen també als establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.