La Generalitat activa ajudes per establiments de restauració i d'estètica i bellesa per les restriccions

27/10/2020 - 11:31 h

COVID-19. El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la covid-19.

La Generalitat de Catalunya posa en marxa una línia de subvencions de 40 milions d’euros, dirigida a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per als quals el tancament temporal dels seus establiments hagi suposat una disminució dràstica de la facturació. La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros. L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros. El termini de presentació de les sol·licituds comença aquest dimecres 28 d'octubre i serà de 15 dies hàbils o fins exhaurir la dotació pressupostària.

Concretament, podran optar a l’ajuda els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals) o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya.

Quant al termini de presentació de les sol·licituds, comença aquest dimecres 28 d’octubre de 2020 i és de 15 dies hàbils o fins a exhaurir la dotació pressupostària. Per a més informació, cliqueu aquí.

Pel que fa a les despeses subvencionables, ho seran qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica per culpa dels efectes de la covid-19, és a dir, qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Pel que fa als requisits, més enllà de diversos criteris generals, les bases especifiquen que l’empresa haurà d’acreditar, mitjançant declaració responsable, que en funció de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya, van haver de suspendre les seves activitats.

Tota la informació completa sobre aquestes subvencions, es pot consultar al Document Oficial de la Generalitat de Catalunya.