La contractació pública que impulsa l’Ajuntament de Barcelona promou el desenvolupament sostenible de la ciutat, seguint els preceptes de l’informe Transformar el nostre món: l’agenda 2030 pel desenvolupament sostenible”, de l’Assemblea General de les Nacions Unides, i l’Estratègia Europa 2020, de la Comissió Europea.

Aquests documents entenen la sostenibilitat com un factor indispensable per construir una societat justa, que tingui en compte els drets humans i la igualtat entre les persones, respecti el medi ambient mitjançant una utilització òptima dels recursos naturals i propiciï un consum responsable. A més, com a element transversal, s’impulsa la innovació amb la intenció d’assolir els objectius socials i ambientals esmentats amb la màxima eficiència possible.

Aquestes directrius, dins l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona, es concreten en el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública sostenible, en què s’aproven les mesures i guies per aplicar la sostenibilitat en els contractes que fa l’Ajuntament.