Compromís per impulsar la petita i mitjana empresa i els autònoms

Treball. S’ha signat un acord amb la PIMEC que suposarà una inversió de 700.000 euros.

S’ha signat un acord amb la PIMEC per invertir 700.000 euros en el desenvolupament de diferents plans per afavorir el relleu generacional i la recuperació i la digitalització de les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes de la ciutat.

Assessorament per a la recuperació, la consolidació i el creixement empresarial

Es desenvoluparà un servei d’assessorament empresarial personalitzat que, en conjunt, suposarà 1.000 hores d’atenció individual i arribarà a un volum d’entre 120 i 200 empreses. També es crearà un programa de foment del relleu generacional que assessori de manera molt personalitzada els empresaris perquè planifiquin i impulsin el relleu de les noves generacions. En la primera fase es farà una prova pilot amb 20 empreses de l’àrea metropolitana que per l’emergència sanitària han d’accelerar els processos de relleu generacional al capdavant de l’empresa.

Suport i atenció psicològica a persones autònomes

Es potenciarà el programa desenvolupat per la PIMEC i la Fundació Salut de suport emocional i psicosocial telefònic i presencial a professionals autònoms i els seus empleats, posant l’èmfasi en les persones amb una especial situació de vulnerabilitat.

Foment de l’economia digital

Es difondran els programes de capacitació tecnològica de Barcelona Activa, com la formació tecnològica especialitzada IT Academy, per fomentar perfils TIC, altament demandats, o l’impuls de les vocacions científiques i tecnològiques del pla STEAM Barcelona.

Es desenvoluparà el projecte E-factura per donar suport per fer les tasques relatives a la creació, tramesa i recepció de factures electròniques i per minimitzar al màxim les incidències i les factures rebutjades.

A més, els membres de la PIMEC posaran els seus coneixements digitals al servei de les persones i, sobretot, els professionals autònoms que es formen als punts d’alfabetització digital, ubicats a les biblioteques municipals.

Participació en la compra pública

Es facilitarà assessorament tècnic perquè les empreses coneguin les eines electròniques de contractació de l’Ajuntament i, especialment, perquè puguin tramitar la identitat digital de l’empresa. L’acord també comprèn la celebració de la segona edició de la Fira de Contractació Pública.

Alineament amb els disset objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030

La Fundació PIMEC posarà en marxa un estudi sobre la implantació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les micro, petites i mitjanes empreses de la ciutat. En la segona fase es realitzarà una radiografia dels indicadors principals de les empreses, com apliquen aquests ODS i quins beneficis o problemes troben, i en una fase posterior s’analitzaran els indicadors i es proposaran mesures concretes per fomentar els ODS al conjunt de les pimes.

Més informació