Èxit de participació de la primera reunió telemàtica de la Taula de contractació pública

Contractació Pública. Presidida per la regidora Montserrat Ballarín, ha comptat amb l’assistència de 23 entitats.

El passat dimecres 30 de setembre de 2020 va tenir lloc la cinquena reunió plenària de la Taula de contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona, l’espai de debat i reflexió conjunta entre l’Ajuntament i les més de 30 entitats i organitzacions que en formen part, al voltant de la contractació pública municipal.

Es tracta de la primera reunió d’aquest mandat, que ha estat atípica per haver-se hagut de celebrar en format virtual, a través de videoconferència. Malgrat això, la participació ha estat molt nodrida, comptant amb l’assistència de 28 persones representants de 23 entitats. La presidència de la taula l’ha ocupat en aquesta ocasió la regidora de Comerç, Mercats,  Consum, Règim interior i Hisenda, Montserrat Ballarín, a qui acompanyaven el comissionat d’Economia Social, Verda, Desenvolupament Local i Política Alimentària, Álvaro Porro, el gerent de Recursos, Agustí Abelaira i el director de Coordinació de Contractació Administrativa, Miquel Benito.

En la seva intervenció la regidora ha destacat “la importància que la Taula esdevingui un espai més participatiu”, avançant la voluntat del consistori de reactivar l’activitat de la Taula i fer-la partícip de les decisions que es preguin en matèria de contractació pública.

S’ha repassat l’activitat de 2019 i 2020, destacant la informació sobre les actuacions preses davant de la irrupció de la pandèmia de la COVID-19, amb l’aprovació de 6 decrets i 2 instruccions municipals que van permetre actuar amb rapidesa per assegurar els serveis essencials, i mantenir la liquiditat de les empreses, entre d’altres.

Molt aplaudida pels assistents ha estat la reducció del  termini mitjà de pagament a proveïdors durant la pandèmia, que es manté estable per sota dels 22 dies des del mes de març, arribant a situar-se  en el mes de juny en  17,3 dies.

Es va presentar a la Taula també l’estat d’execució del Sistema Integral de Contractació Electrònica, en una fase ja molt avançada, destacant la implementació en el Gestor d’Expedients d’un sistema interactiu per als seguiment de l’execució contractual.

També va resultar destacada i reforçada l’aposta per la contractació pública sostenible, donant coneixement a la Taula dels diferents serveis d’assessorament que recolzen l’aplicació de mesures socials i ambientals. En aquest sentit, es va presentar el Pla d’objectius de contractació pública sostenible 20-21, que s’ha distribuït entre les entitats per tal que hi puguin fer les aportacions que considerin adequades.

Per  finalitzar va presentar-se a la Taula la futura Mesura de govern per a la millora i eficiència de la contractació pública per a la generació de valors i assoliment d’objectius de desenvolupament sostenible Agenda 2030, un document encara en versió de treball, que orienta a l’impuls estratègic del canvi de paradigma de la compra pública de béns i serveis del grup municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

Les entitats assistents han estat: CCOO (Comissions Obreres de Catalunya), UGT (Unió General de Treballadors de Catalunya, USOC (Unió Sindical Obrera de Catalunya),  ASCEN, (Associació Catalana d’Empreses de Neteges), ADEDSA (Associació Catalana d’Empreses de Serveis Auxiliars i Multiserveis), AECPYMES (Asociación Española para la Competividad de las PYMES), ACEDE Catalunya (Associació Catalana d’executius, directius i empresaris),
Cambra de Comerç de Barcelona, CCOC (Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya), CECOT, Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i comarques, PIMEC (patronal de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), COOPCAT (Confederació de Cooperatives de Catalunya), DINCAT, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FECETC (Federació de Centres Especials  de Treball de Catalunya), la Federació de cooperatives de treball de Catalunya, La Confederació (Coordinadora d’Entitats del Tercer Sector), REZERO (Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable),  Club EMAS, el COAMB (Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya), la Cooperativa Opcions i l’Associació 50a50 (Dones directives i professionals per la paritat).