La Contractació Pública Sostenible continua la seva tendència a l’alça

Contractació Pública. Les dades corresponen a les licitacions publicades pel Grup Municipal de l’Ajuntament de Barcelona al llarg de l’exercici 2020

Les mesures socials, ambientals o d'innovació s'incorporen a més del 92% de les licitacions del Grup Municipal de l'Ajuntament de Barcelona

S‘ha publicat la Memòria de Contractació Pública Sostenible 2020, l’estudi que aglutina les dades sobre la incorporació de clàusules socials, ambientals i d’innovació en les licitacions de tot el Grup Municipal.

És per segon any consecutiu que l’abast de la memòria es fa extensiu a tots els òrgans i ens del grup municipal, la qual cosa permet elaborar per primer cop una comparativa homogènia i copsar l’evolució de la implementació d’aquesta vessant de l’anomenada contractació pública estratègica.

Malgrat el marc excepcional causat per la pandèmia de la COVID-19, es pot comprovar a través dels indicadors presentats una evolució general molt positiva, que confirma el bon camí emprès. Algunes de les conclusions més destacades són les següents:

  • El 100% dels òrgans i ens del Grup Ajuntament incorpora mesures de contractació pública sostenible en les seves licitacions de manera regular.
  • Per primer cop s’ha pogut efectuar una comparativa complerta entre els contractes de tots els ens dependents, observant també una progressió significativa respecte de 2019
  • Més d’un 92% dels contractes licitats incorpora en alguna mesura clàusules de contractació pública sostenible, millorant en 4 punts la xifra de 2019
  • Més del 98% de l’import d’adjudicació de les licitacions estudiades correspon a contractes amb mesures socials, ambientals i d’innovació (SAI), un 2% superior a 2019
  • En la comparativa es confirma la tendència a l’alça que ja mostrava l’any 2019, amb un increment clar en la inclusió de mesures SAI tant per part de l’Ajuntament de Barcelona, (+5,51%) com del conjunt dels ens del Grup Municipal, (+5,42% de mitjana).