Recta final per adjudicar la nova contracta de neteja i recollida de residus

Medi ambient i sostenibilitat. S’ha publicat la puntuació de les diferents empreses avaluades al concurs públic.

La contracta de neteja i recollida de residus és un dels contractes municipals més importants, pel cost, 307 milions d’euros anuals, i per la durada, vuit anys prorrogables a dos anys més. És un servei clau en l’estratègia per reduir la generació de residus a la ciutat. En el concurs públic s’han valorat setze ofertes tècniques i s’ha publicat la puntuació obtinguda per les diferents empreses per als quatre lots de la contracta. Es preveu que l’adjudicació definitiva tingui lloc al mes de desembre.

La nova contracta de neteja municipal es divideix en quatre lots, corresponents a quatre àmbits territorials de la ciutat, i cada empresa només pot ser adjudicatària d’un sol lot, un criteri que afavoreix la concurrència i la competència en benefici del servei públic. A partir d’ara es verificarà que els divuit criteris automàtics tinguin coherència amb l’oferta tècnica presentada per cada un dels licitadors i al desembre s’adjudicaran els lots a les empreses guanyadores.

La nova contracta permetrà incrementar la plantilla amb 225 treballadors i treballadores fins a arribar als 4.400, i suposarà ocupació indirecta en diferents sectors.

Quins són els objectius de la nova contracta de neteja?

  • Millorar, adaptar i flexibilitzar el servei segons les necessitats de cada barri.
  • Incrementar el percentatge de recollida selectiva, d’un 28% a un 60% el 2030, ampliar la recollida porta a porta i impulsar l’economia verda i circular.
  • Oferir més transparència i control, amb la incorporació d’elements tecnològics per automatitzar l’anàlisi de dades.
  • Garantir la qualitat social i ambiental i la igualtat d’oportunitats en la contractació.