Nova plataforma electrònica intermunicipal de contractació pública

ContractaciA?. Es tracta d’un sistema conjunt amb els ajuntaments de Girona, Gavà, Granollers, Terrassa, Mataró i Premià de Mar.

Nova llei per garantir una contractació pública amb criteris socials

Amb el nou marc es promou la participació d’entitats de l’ESS en els contractes amb l’Administració pública.

La contractació pública com a motor d'innovació

Contractació. Després dels protocols d'eficiència social i sostenibilitat mediambiental, es presenten les guies de contractació pública innovadora i de compra de serveis TIC.

Façana Ajuntament

Més pluralitat pel que fa a la contractació pública

Contractació. En un any s'ha incrementat un 5,3% el número de proveïdors adjudicataris de contractació gràcies al fet que s'ha limitat l’acumulació de contractes menors amb un mateix proveïdor.

Barcelona Activa

Contractació pública, condicions laborals dignes

Contractació pública. Barcelona Activa adjudica les dues primeres licitacions que incorporen criteris d'eficiència social per garantir una ocupació de qualitat i no discriminatòria.