Innovació social

Cursos d'educació econòmica per a col·lectius vulnerables

Descripció: 

Es tracta de cursos de formació bàsica en economia personal seguint els principis de la psicologia econòmica i l’economia del comportament (disciplina que ha estat premiada amb diversos premis Nobel d’economia els darrers anys), juntament amb l’adopció d’eines de gestió de l’economia personal. L’alumnat són persones de llars usuàries de serveis socials.

Problema al qual dona solució: 

Els col·lectius vulnerables de la ciutat combinen un desconeixement bàsic de certs elements del funcionament de l’economia actual amb l’estrès que provoca la manca de recursos. Ambdós fets combinats dificulten tant les oportunitats de millorar les condicions de vida amb els recursos disponibles (per escassos que siguin) com les opcions de generar més ingressos. D’altra banda, poden causar comportaments econòmics més irracionals del que ja és habitual entre les persones menys vulnerables.

Objectius: 

Millorar la presa de decisions i reduir l’estrès econòmic a les llars amb problemes econòmics, de manera que els sigui més fàcil sortir de la situació d’estrès econòmic, per la via de reduir o evitar el sobreendeutament, optimitzar les decisions de despesa i generar nous ingressos públics o privats; és a dir, assolint un control més gran sobre la gestió de l’economia personal i familiar.

Accions principals: 
 • Realització de dues edicions pilot amb llars participants al projecte B-Mincome i de programes comunitaris de la Barceloneta.
 • Creació d’aliances amb entitats per desplegar el curs a gran escala amb voluntaris amb coneixements econòmics i de psicologia.
 • Edició en paper dels materials dels dos cursos del pla pilot i digitalització per part de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i disposició en versió en línia. El curs es compon d’un test de salut econòmica, d’una formació en grup de 9 hores en 3 dies, i d’una fase d’acompanyament individual de 12 mesos. Aquest seguiment personalitzat parteix d’un pla de treball elaborat conjuntament entre l’alumne/a i el mentor/a, i segueix amb sessions individuals trimestrals. Durant tot el procés, l'alumnat pot fer consultes puntuals a distància amb el seu mentor/a per Whatsapp.
 • Elaboració d’una pàgina web per allotjar-hi els continguts en línia i per disposar d’una eina de suport en línia a les llars que vulguin fer consultes sobre temes específics.
 • Realització d’una avaluació d’impacte.
Actors claus: 
 • Direcció de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials.
 • Institut Municipal de Serveis Socials.
 • Col·legis professionals.
 • Facultats de ciències socials.
 • Associacions d'exdirectius.
 • Altres entitats que vulguin participar-hi aportant voluntaris.
Calendari: 

2018: primers cursos.

2019: desplegament del web i cursos.

Pressupost: 

150.000 € (estimació 2019): convenis amb entitats que aportin voluntaris i voluntàries i coordinació dels cursos i dels continguts.

Estat del projecte: 
Acabat*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat