Campanya de la declaració de la Renda de l’any 2021

El dimecres 6 d’abril de 2022 comença la campanya per presentar la declaració de la renda de l’any 2021.

Durant el mes de maig es podrà demanar cita prèvia per fer la declaració per telèfon o presencialment. Les cites presencials tindran lloc durant el mes de juny i la campanya finalitzarà el 30 de juny. Pots consultar les dates més rellevants al calendari de la campanya de Renda 2021.

Aquí tens un resum de quines persones, de manera general, estan obligades a presentar la declaració de la renda:

  • Qui tingui uns ingressos superiors als 22.000 euros bruts anuals.
  • Qui tingui uns ingressos superiors als 14.000 euros bruts anuals procedents de més d’un pagador, quan el segon i posteriors sumin més de 1.500 euros.
  • Les persones titulars de l’ingrés mínim vital i totes les persones integrants de la unitat de convivència. Encara que els seus ingressos bruts siguin inferiors als dels dos apartats anteriors.
  • També, les persones amb rendiments íntegres del capital mobiliari o guanys patrimonials superiors a 1.600 euros bruts anuals

Hi ha altres casos particulars en els quals és obligatori presentar la declaració de la renda. Pots consultar tota la informació aquí

L’Agència Tributària posa a disposició de la ciutadania una sèrie de serveis d’ajuda per confeccionar la teva Renda i també un servei telefònic d’Informació Tributària Bàsica per a dubtes en el telèfon 91 554 87 70  (accessible també a través del 901 33 55 33).

I per a complementar aquests serveis de l’Agència Tributària, tornen els tallers d’IRPF organitzats pels Punts infoJOVE de Barcelona, una sèrie de sessions pràctiques sobre la Renda 2021 que s’adapten a tots els i les joves de fins a 35 anys de la ciutat de Barcelona.

Scroll to Top