Com començar a planificar la teva economia?

Les persones ens passem la vida prenent petites i grans decisions que tenen una repercussió sobre la nostra situació econòmica. La gestió de la nostra economia personal i familiar és el resultat de la suma de totes aquestes decisions.

Generalment, aquesta gestió la fem “a la nostra manera”, improvisant en molts casos, perquè ningú no ens ha ensenyat, i ens basem en principis senzills que en ocasions funcionen i en d’altres ens poden arribar a perjudicar.

La base d’una bona gestió de l’economia personal és la capacitat de planificació, és a dir, d’organitzar-nos segons un pla determinat.

L’eina principal de la qual disposem per planificar la nostra economia és el pressupost. El pressupost és la previsió d’ingressos i despeses que tindrem cada mes.

Per tant, per començar a planificar la teva economia has de començar per fer un pressupost.
D’aquesta manera aconseguiràs tres objectius:

  1. Coneixeràs millor la teva situació econòmica. Sabràs exactament quant ingresses i quant gastes cada mes, i això et permetrà entre d’altres coses saber si arribes a final de mes (mensualment i anualment).
  2. Podràs anticipar i prevenir problemes econòmics. Com per exemple la manca d’ingressos, l’excés de consum, el sobreendeutament o la manca d’estalvi.
  3. Podràs establir objectius econòmics. Com per exemple: Quant necessites ingressar? Quines despeses pots assumir? Quant pots estalviar? Tot això et permetrà també complir objectius tan importants com evitar l’excés d’endeutament.

Vols millorar la gestió de la teva economia personal i familiar des d’ara mateix amb un curs digital gratuït? Fes el Curs Digital d’Educació Econòmica bàsica del programa EdEc.

Scroll to Top