Fons d’Infància 2022 de l’Ajuntament de Barcelona

El Fons d’Infància és una prestació d’urgència social extraordinària que l’Ajuntament de Barcelona concedeix a famílies amb dificultats econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques dels menors a càrrec de 0 a 16 anys.

Període de sol·licitud: Del 12 de maig al 10 de juny.

Import: 100 €/mes per el primer menor de 0 a 16 anys (increment de 75 € per el segon i 50 € per el tercer i posteriors). Increment de 100 €/mes en famílies monoparentals. Màxim 600 €/mes. I durant un màxim de 6 mesos.

Requisits: 

  • Edat dels fills/es: De 0 a 16 anys. Si fan els 17 anys entre juliol i desembre de 2022 s’abonarà la part proporcional. Les persones que sol·liciten la prestació han d’exercir la guàrdia i custòdia dels menors que consten a la sol·licitud. Consulta la documentació per acreditar la guarda i custòdia.
  • Padró: Empadronament a la ciutat de Barcelona en data 1 de gener de 2021.
  • Serveis Socials: Tenir expedient obert als Serveis Socials de Barcelona abans del 31 de desembre de 2021 i estar atès durant 2021.
  • Documentació: DNI, NIE o passaport.

Tràmit electrònic: Aquest any el Fons d’Infància es tramita per internet mitjançant el Portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, per aquest motiu és indispensable disposar del certificat electrònic idCAT Mòbil.

Llindar ingressos: No es pot superar un nivell d’ingressos anuals de 11.951,60 € per una unitat familiar de dos membres, fins a un màxim de 41.830,58 € per unitats familiars de 12 o més membres.

Scroll to Top