Aprovar la segona modificació puntual del PMU T1 La Taxonera

29.04.2022 Urbanisme i infraestructures Referencia 21PL16858

APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, la Segona Modificació puntual del PMU T1 La Taxonera per a l’ajust dels usos als volums I, II i III de la clau 18; promoguda per Residencial Nou Hebrón SL; i RESOLDRE l’escrit d’al·legacions presentat en el tràmit d'informació pública, de conformitat amb l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de valoració de les al·legacions; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.

Aprobada
 • ERC Abstención
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • Valents A favor
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea A favor
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención