Aprovar l'expedient de modificació de crèdit del pressupost per a l'exercici 2022 de l'IMEB, l'IMPD, l'IMSS, l'IMMB i l'IBE

22.07.2022 Administració i acció de govern Referencia EM 2022-05/08

APROVAR definitivament l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’exercici 2022 de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per un import de 574.827,36 euros, de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per un import de 47.491,04 euros, de l’Institut Municipal de Serveis Socials per un import de 665.014,87 euros, de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona per import de 48.639,51 euros, i de l’ Institut Municipal de Barcelona Esports per un import de 37.888,36 euros en concepte de suplement de crèdit, per finançar les actuacions detallades en la documentació que s’inclou a l’expedient, a càrrec de la incorporació de Romanent líquid de Tresoreria disponible de l’exercici 2021.

Aprobada
 • ERC A favor
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • Valents A favor
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea A favor
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención