Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit a favor de CaixaBank, SA, per regularitzar despeses

22.07.2022 Administració i acció de govern Referencia 22XF0609

APROVAR l'expedient 22XF0609 de reconeixement de crèdit per un import de 172,57 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades l'any 2019 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor de CAIXABANK, S.A., amb NIF A08663619. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 172,57 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2022 i aplicació pressupostària 0701/22699/92011, a favor de CAIXABANK, S.A., amb NIF A08663619.

Aprobada
 • ERC A favor
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • Valents A favor
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea A favor
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención