Un equip en xarxa

 
L’escola bressol està formada per un equip humà, competent, compromès i en formació continua. La nostra tasca principal, al costat de la família, és l’atenció a l’infant promovent  el seu desenvolupament harmònic.
Com equip, hem de documentar, reflexionar i construir la nostra línia metodològica i anar-ho reflectint en diversitat de documents, que tots plegats, constitueixen el Projecte Educatiu de Centre (PEC)
Per sort, no estem sols ni soles en aquesta tasca, comptem amb una xarxa de relacions amb altres serveis que complementen i enriqueixen la nostra intervenció.
En aquest espai anirem afegint articles pedagògics i d'altres recursos elaborats per l’equip de l’escola i per als serveis amb qui ens coordinem.
Esperem que els gaudiu.
 

- Propostes d’activitatsde l'equip USEB - CEE Vil·la Joana

- Les pantallesdel CDIAP-EIPI Nou Barris i Aqüeducte

- La panera dels tresors, de l'equip de l'EBM Aqüeducte

Avui cuinem amb la Mònica i la Júlia:

Compartiu aquest contingut