El nostre projecte educatiu

L'escola bressol municipal Aqüeducte es troba en un nou edifici a l'antiga porxada de l'escola Mestre Morera del barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris.

L'escola inicia l'activitat educativa el setembre del 2011.

Té una única planta on podem diferenciar tres zones:

- zona de serveis, on hi ha les instal·lacions de cuina, bugaderia, vàter, vestuari,  sala de cotxets, magatzem, sala de mestres,  direcció i rebedor. 

- zona dels infants, a la qual s’accedeix des de la sala d’usos múltiples (SUM). Aquesta sala comunica amb les sis estances que acullen els infants agrupats segons l’any de naixement. Cinc d’elles es comuniquen entre sí i tenen accés directe al jardí. L’estança destinada als lactants té una terrassa.

- zona del jardí, que s’allarga des de la zona de cuina, que està en un extrem, fins al final de les estances, a l’altre extrem. Està plantejat en dos nivells. Un és la terrassa, a la qual es pot accedir directament des de les classes. L’altre està situat a un nivell més baix on hi ha el tobogan, sorral, cuineta, hort, etc.

La nostra intervenció educativa té el centre de la mirada en l’infant competent i les seves necessitats. 

La línia educativa de l'escola considera a l'infant una persona amb drets i capacitats, rica en possibilitats, amb curiositat i desitjos d'aprendre i fer-se gran. Entenem que és el protagonista de la seva educació i, per tant, participa activament d’ella aportant els seus interessos, les seves emocions, els seus coneixements i les seves experiències anteriors.

Les mestres, acompanyem als infants activament en tot aquest procés d'aprenentatge amb una mirada positiva i respectuosa.  Potenciem les seves capacitats, fomentem els seu desenvolupament d'una manera equilibrada i global, respectem les individualitats i confiem en que esdevindran éssers autònoms.

Partim del convenciment que tota la comunitat educa i que els espais, el temps i  els materials també són educatius.

L’eix vertebrador del dia a dia són les activitats de la vida quotidiana: l’acollida, el comiat, el joc, el descans, l’alimentació, la higiene,  la relació i la comunicació.

Donem molta importància a la relació amb les famílies ja que, no només és el primer referent de vida i d’educació dels infants sinó que també és el més rellevant. L'escola complementa i comparteix amb elles l'educació i la cura dels seus fills i filles, en aquests primers anys de vida, per tal de promoure el seu desenvolupament harmònic. 

Ens coordinem tant amb les escoles bressol de Nou barris com amb les de tota la ciutat. Igualment, les relacions amb d'altres entitats del barri ens permeten conèixer la realitat del mateix, així, tot coordinant-nos, realitzem actuacions conjuntes amb l'EBM La Muntanya, Xarxa 0-6, 033educa, Serveis Socials, Equip de pediatria, CEDIAP EIPI de Nou Barris, Xarxa 0-18 i XAPO (Xarxa d’Oportunitats de la Zona Nord)

 

La relació amb les famílies, la reflexió pedagògica feta en equip, la participació en xarxa, l’organització a partir d’activitats quotidianes, la sostenibilitat i respecte de l’entorn són aspectes que conformen els pilars que sustenten la nostra línia de treball.