El nostre projecte educatiu

L'escola bressol municipal Aqüeducte es troba en un nou edifici a l'antiga porxada de l'escola Mestre Morera del barri de Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris.

L'escola inicia l'activitat educativa el setembre del 2011.

Té una única planta on podem diferenciar dues zones: A la banda dreta hi ha les instal·lacions dels serveis de cuina i bugaderia, sala de cotxets, sala de mestres i direcció. A la banda esquerra hi ha les sis aules que acullen infants agrupats segons la seva edat, amb accés directe al pati i a la sala d'usos múltiples interiors. Les classes es comuniquen entre sí i permeten fer agrupaments tot afavorint la comunicació entre infants i adults.

La línia educativa de l'escola considera l'infant com una persona amb drets i capacitats, rica en possibilitats, amb curiositat i desitjos d'aprendre i fer-se gran.

La nostra intencionalitat és totalment educativa, tant a les activitats proposades de joc, d'experimentació, de relació com en les activitats quotidianes que cobreixen les necessitats fisiològiques dels infants com són l'alimentació, la higiene i la salut.

Entenem que els infants són els protagonistes de la seva educació i, per tant, participen activament en ella aportant els seus interessos, les seves emocions, els seus coneixements i les seves experiències anteriors.

Com a mestres acompanyem els infants activament en aquest procés d'aprenentatge, potenciant les seves capacitats perquè puguin desenvolupar-se d'una manera equilibrada i global, respectant les individualitats i mostrant-los confiança perquè pugin esdevenir éssers autònoms.

Donem molta importància a la relació amb les famílies perquè entenem que l'escola complementa i comparteix amb elles l'educació i la cura dels seus fills i filles, en aquests primers anys de vida, per tal de promoure el seu desenvolupament harmònic.

Les relacions amb d'altres institucions del barri ens permeten conèixer la realitat del mateix, així, tot coordinant-nos, realitzem actuacions conjuntes amb l'EBM La Muntanya, Xarxa 0-6 (on participem totes les escoles de la zona), 033educa (altres agents educatius de la zona), Serveis Socials, Equip de pediatria i Xarxa 0-18.