El nostre projecte educatiu

L'escola bressol L'Arboç està situada al passeig de la Vall d'Hebron dins el Recinte Mundet, al costat del barri de Montbau. Va iniciar l'activitat en aquest edifici el 1987, però ja havia començat l'activitat educativa el 1968 en un altre local. L'escola és una caseta de dos pisos rodejada de natura. A la planta baixa hi ha els tres grups d'infants més grans, que compten amb dos espais de joc exterior: un pati amb bon nombre d'arboços, que donen nom a l'escola, i la muntanyeta. En el pis de dalt hi ha els dos grups dels més petits, que gaudeixen d'una terrassa assolellada.

Entenem que l’educació és l’acompanyament positiu  de l’infant en el seu procés de desenvolupament i aprenentatge. Entenem l’infant com l’agent actiu d’aquest aprenentatge, com un ésser competent, capaç, amb capacitat de relacionar-se, de decidir, de manifestar desitjos, de fer, amb iniciativa i curiositat, i que és el principal constructor del seu propi coneixement.

L’escola ofereix als infants un conjunt d’experiències educatives que en promouen el seu desenvolupament i aprenentatge. Donem molta importància a la vida quotidiana, a les rutines, que organitzen els temps de l’escola i permeten als infants l’adquisició progressiva d’autonomia. Oferim un context acollidor, agradable, on els infants se sentin segurs, respectats, valorats, estimats, que sentin que els escoltem, per tal que puguin desenvolupar tot el seu potencial, les seves capacitats intel·lectuals, motrius, socials.

Posem el focus en el joc dels infants, ja que a través d’aquesta activitat espontània, de motivació interna, l’infant satisfà la seva curiositat pel món que l’envolta alhora que potencia el seu desenvolupament. Donem importància a l'educació física, entesa com l'expressió lliure del moviment espontani de l'infant: dins de cada aula hi ha un equipament motriu pensat per a cada edat, amb els que els infants hi interactuen lliurement per desenvolupar, per si sols, tot el seu potencial.