El nostre projecte educatiu

L'Espai Municipal 0-3  Aurora està situat al carrer de l'Aurora, 24, al barri del Raval.  Va iniciar l’activitat el gener de 2019 .És un edifici de 3 plantes, amb molta llum natural, i amb dues terrasses grans habilitades com a espai exterior de joc.

Està integrat per una Escola Bressol  que acull 70 infants d’una edat compresa entre 4 mesos i 3 anys i distribuits en 5 estances: Un grup de 8 infants de 0-1 anys, 2 grups de 12 infants de 1-2 anys, i 2 grups de 19 infants de 2-3 anys)  i un Espai Familiar Socioeducatiu, que acull a 57 famílies

La nostra voluntat és la d’acompanyar als infants i les seves famílies  en la quotidianitat del dia a dia, respectant en tot moment els seus processos maduratius i oferint-los un espai on es sentint segurs per poder desenvolupar-se en les seves vessants emocional, afectiva, física, motora, social i cognitiva.

Considerem que tots els moments són educatius, per això donem molta importància als hàbits relacionats amb l'alimentació, la higiene i el descans, afavorint així un aprenentatge funcional.

 Partim de la idea que els infants són els autèntics protagonistes del seu aprenentatge, i és per aquest motiu que el rol de les educadores és el d’ acompanyar-los, donant seguretat i creant ambients i materials necessaris per a poder donar resposta a les necessitats de cada infant en cada moment.

L’Espai Familiar Socioeducatiu Aurora és un servei preventiu de cura, benestar i acompanyament a la criança per a grups de famílies amb infants de 0-3 anys, preferentment no escolaritzats, que compta amb un equip de professionals multidisciplinari.

A les sessions d’Espai Familiar les famílies tenen l’oportunitat d’ATURAR EL TEMPS, COMPATIR EXPERIÈNCIES i FER TRIBU. Experimentar en un espai tranquil la cura dels vincles familiars. Compartir amb confiança dins un clima de respecte i escolta les pròpies experiències, sabent que aquestes són reconegudes i apreciades tal com són. Veure aflorar les pròpies competències i habilitats familiars, guanyant cada cop més confiança vers la tasca educativa dels fills i filles. Teixir comunitat i xarxes de suport amb altres famílies.

Aquest espai també ofereix per a les criatures un ambient segur i diàfan amb materials de joc no-estructurats i diverses propostes de joc lliure que contribuiran al seu desenvolupament;  al mateix temps que tindran l’oportunitat de conviure i relacionar-se entre iguals i amb altres adults, sempre acompanyats d’algun familiar.  

La complementarietat d’un equip multidisciplinari que prové de dues institucions públiques diferents l’IMEB( Institut Municipal d’Educació de Barcelona) i l’IMSS( Institut Municipal de Serveis Socials) permet ampliar la mirada i diversificar una resposta més ajustada a les necessitats de cada família en tot moment. Aquesta integració també obre la possibilitat de generar uns espais complementaris basats en l’acompanyament des de la pràctica de la vida quotidiana en els hàbits d’higiene, alimentació, cura i salut emocional. Així doncs, el nostre Espai Familiar compta amb una educadora social a jornada completa, pertanyent a l’IMSS, i d’unes hores setmanals de psicòloga i treballadora familiar , també lligades a l’IMSS.

A Aurora ,les relacions entre la comunitat educativa  es basen  en la comunicació, el respecte i la confiança mútua; és per això que l’escola , així com l’Espai Familiar,  estàn  totalment oberts a la participació de les famílies, per tal que puguin ser partícips del dia a dia dins l’escola.Cuidem, fomentem, valorem “ l’estar juntes”. Creiem fermament en que som comunitat , i valorem la diversitat com una font molt valuosa de riquesa i com una font d’oportunitats. Així, ens dotem d’eines i sinèrgies per establir una veritable xarxa.

Aurora és un espai obert al barri, i és  per això que ens coordinem amb diferents entitats, institucions i serveis de caràcter educatiu, social, cultural i sanitari, i participem de forma activa en diferents projectes comunitaris .

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut