El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol Municipal Aurora (nom provisional), situada al carrer de l'Aurora, 24, al districte de Ciutat Vella, té previst iniciar la seva activitat durant el mes de gener del 2019.

El projecte educatiu de l'escola serà fruit de l'aportació col·lectiva de l'equip de professionals liderats per la direcció, dins el marc del model educatiu de les escoles bressol municipals.

A més del servei d’escola bressol, l’EBM Aurora disposarà d'un espai familiar socioeducatiu.

Es tracta d'una escola bressol de cinc estances.

En una d’aquestes estances s’inicia una prova pilot de diversificació horària, amb un grup d’infants amb horari només de matí (de 9.00 a 13.00 hores) i un grup d’infants amb horari només de tarda (de 15.00 a 19.00 hores). Cada grup estarà format per 15 infants d’1 a 3 anys (grups mixts), amb el mateix calendari que la resta de grups de l’escola bressol, de setembre a mitjans de juliol. Serà, també, un context de desenvolupament per als infants, de joc, descoberta i relació, i d’acompanyament a les famílies, però sense oferir el servei d’alimentació i descans al migdia. Inclourà l’esmorzar per als infants del grup de matí, i el berenar per als infants del grup de tarda.

Altres informacions

Horari del servei
L'horari d’atenció als infants és de 8.00 a 17.00 hores, de dilluns a divendres, a excepció dels mesos de setembre i juliol, que és de 8.00 a 15.00 hores.

L’horari d’atenció dels grups de diversificació horària serà als matins de 9.00 a 13.00 hores i a les tardes de 15.00 a 19.00 hores.

Grup d’infants i places
L’escola tindrà cinc estances i sis grups d’infants. Aquests sis grups d'infants es distribuiran de la manera següent:

Quatre grups d’infants distribuïts en un grup de lactants (de 4 mesos a 1 any), un de caminants (d'1 any a 2 anys) i dos de grans (de 2 anys a 3 anys). 

Dos grups mixts formats per un grup mixt (d'1 a 3 anys) de 15 infants de 9.00 a 13.00 hores i un altre grup mixt (d'1 a 3 anys) de 15 infants de 15.00 a 19.00 h.

La capacitat màxima d’aquesta escola és de 88 places.

Cada grup d'infants té un tutor o una tutora, i compta amb el suport d'un educador o una educadora en les franges d'alimentació i descans. A més, el centre té assignat una educadora o un educador complementari durant tota la jornada.

Preinscripció i matrícula
Les places de l’escola s’ofereixen a les famílies en llista d’espera de les escoles bressol Cadí, Mont Tàber i Canigó, del districte de Ciutat Vella, seguint l’ordre de puntuació atorgat en el procés de preinscripció. En el cas que no s’omplin aquestes places, s’oferiran a les famílies de les llistes d’espera de l’EBM Nic del districte de Sants-Montjuïc i l’EBM Tres Tombs del districte de l’Eixample, atenent al criteri de proximitat. Per a aquestes escoles se seguirà l’ordre de puntuació atorgat en el procés de preinscripció.

La preinscripció es pot fer via telemàtica o de manera presencial.

Si s’opta per fer-la presencialment, s’ha de presentar la sol·licitud degudament emplenada a les EBM que s’han esmentat anteriorment.