El nostre projecte educatiu

L'EBM Barrufets és un centre educatiu pensat per a infants de 4 mesos fins a 3 anys, distribuïts en cinc grups, ubicada a la Plaça dels Jardins de la Indústria.

L'objectiu general de la nostra escola és afavorir el desenvolupament i aprenentatge de l'infant per mitjà del joc, l'experimentació i l'observació; atenent les diferents característiques i necessitats dels infants.

Dins del Projecte Educatiu de l'escola destaquem:

  • Projecte de Portes Obertes amb l'objectiu d'afavorir la interrelació dels diferents infants i adults de l'escola, fent una oferta d'espais, jocs i activitats més enllà del grup classe.
  • Projecte Juguem amb la Llum, mitjançant les ombres, llums i diferents materials, l'infant descobreix i experimenta els diferents tipus de llenguatge: corporal, plàstic, visual, musical...
  • Participem en el projecte de la Biblioteca Artur Martorell amb la finalitat d'apropar els infants al món dels contes.
  • Treballem conjuntament amb les diferents entitats del Districte dedicades a l'atenció de la petita infància.

A l'escola bressol Barrufets considerem bàsica la relació continuada i fluïda entre les famílies i professionals de l'escola, per aquest motiu donem especial rellevància als diferents canals de comunicació i participació que tenen les famílies dins del centre (atenció diària, entrevistes, AMPA, Consell Escolar, etc.).

Participem en els següents projectes: