El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol Municipal Cadí està situada al barri del Raval, a Ciutat Vella. L'escola té una llarga trajectòria, va iniciar la seva activitat l'any 1975, al carrer de Sant Pau. L'any 1989 es va traslladar a la ubicació actual, del carrer Om.

Des de l'inici del curs 2013-2014, l'Escola Bressol Cadí, juntament amb l'Espai Familiar Raval, constitueixen l'anomenat Espai 03 Cadí-Raval, un nou centre municipal que ofereix dos serveis educatius diferents, adreçats als infants de 0-3 anys i les seves famílies.

Ambdós serveis disposen d'espais interiors i exteriors amplis i lluminosos, organitzats amb intencionalitat educativa i pensats per facilitar l'activitat lliure i autònoma dels infants, així com espais de trobada, intercanvi i acompanyament a les famílies.

Els professionals de l'Espai 03 Cadí-Raval sabem de les capacitats dels infants i de les potencialitats que poden anar desenvolupant en un ambient favorable i acollidor. Treballem perquè els infants explorin i descobreixin aspectes diversos del món que els envolta, diferents i alhora complementaris del context familiar i social habitual.

 

El nostre primer objectiu és que els infants es sentin acollits, reconeguts, estimats i segurs físicament i emocional. Per això confiem en ells, en les seves capacitats d'acció i els encoratgem a expressar-les, mantenint-nos disponibles i amb actitud d'escolta envers les seves demandes. Escoltem i acollim els seus sentiments i les seves emocions, acompanyant-los en els seus particulars processos de creixement.

Entenem, així mateix, que les famílies són els primers referents afectius i educatius dels infants. Els professionals de l'Espai 03 Cadí-Raval col·laborem i els donem suport en la criança i educació dels seus fills i filles, tot oferint-los la possibilitat de compartir i contrastar experiències, expectatives, dubtes i inquietuds amb altres famílies i professionals del centre, així com oferint espais d'observació i trobada amb els seus fills i filles que els permetin descobrir i ampliar noves estratègies i recursos en la relació amb els seus infants.

La planificació i organització dels diferents espais i el temps que els infants passen al centre és fruit del treball en equip de professionals de l'escola bressol i l'espai familiar.

L'Escola Bressol Cadí acull infants distribuïts en tres grups d'edat: un grup d'infants de primer any, un d'infants de segon any, i un d'infants de tercer any.

Valorem com importants, pel seu valor educatiu, les tasques i activitats relacionades amb la cura i les necessitats bàsiques dels infants, com l'alimentació, la higiene, els descans i el joc dels infants.

Sabem de la importància del moviment en aquestes primeres edats i en conseqüència facilitem la seva expressió en un ambient i amb uns equipaments segurs.

Potenciem, com ja s'ha esmentat, l'activitat autònoma dels infants a partir de l'organització dels diversos espais i materials, respectant els seus ritmes i interessos particulars. Algunes de les propostes que oferim van encaminades a facilitar la manipulació, la descoberta, l'experimentació i l'expressió a través de llenguatges i materials diversos.

Donem molta importància a l'atenció personalitzada, i a l'organització d'activitats amb petits grups, perquè facilita poder donar a cada infant el suport que necessita o plantejar-los els reptes que els fan progressar.

Ens definim com una escola oberta a l'exterior, que manté lligams i es coordina amb altres institucions, entitats i serveis de caràcter educatiu, cultural, social i sanitari.

També ens definim com una escola compromesa amb el medi ambient. Vetllem per l'ús de materials sostenibles, donant prioritat als elements naturals, de fusta o reutilitzant materials diversos com a elements de joc. Amb el suport i col·laboració de les famílies, hem iniciat un petit hort i l'ampliació de l'enjardinament del pati.

L'Espai Familiar Raval acull grups de matí i tarda, per a infants de 0-3 anys, preferentment no escolaritzats, acompanyats d'algun familiar (pare, mare, avis...).

Aquest espai ofereix als infants un ambient segur, a la mida dels infants, en el que poden jugar, divertir-se i aprendre al costat d'altres infants d'edats similars.

L'Espai Familiar és un lloc que facilita les relacions entre infants, entre adults, i entre infants i adults. Es potencien les relacions de caire vincular i familiar. Vetllem perquè les famílies s'adonin de les pròpies competències i habilitats familiars, de manera que augmenti la confiança de les mares i els pares en la seva tasca educativa envers els seus fills i filles.

Les famílies que acompanyen els infants poden jugar amb ells i observar els seus progressos i la seva evolució. Poden així mateix, compartir amb altres famílies, l'experiència de la criança i educació dels seus fills i filles.

Acollim la diversitat familiar i cultural present en tots els grups. Des d'un clima de respecte i escolta, facilitem que totes les famílies puguin aportar les seves experiències amb la màxima confiança, i es sentin reconegudes i apreciades tal com són.

Els professionals que hi treballem vetllem perquè es respiri un ambient tranquil que predisposi a la generació de converses significatives.

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut