El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol Municipal Can Canet, inaugurada el setembre del 2009, està situada al districte de Sarrià, al bell mig del nucli antic, molt a prop de la plaça de la Vila, en un carrer molt tranquil, només per a vianants.

L'edifici ocupa set cases del carrer de Canet unides per l'interior i dividides en dues plantes. A la planta baixa hi ha dues aules amb sortida directa al jardí i tots els serveis del centre: despatx, sala de mestres, cuina -on s'elaboren diàriament els menús ecològics adaptats a cada edat- vestidor, bugaderia i guardacotxes. A la primera planta hi ha quatre aules amb sortida directa a la terrassa, un magatzem i uns espais comuns per jugar, fer música, joc motriu i dur a terme tota mena d’activitats conjuntes. L'escola està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

El treball en equip garanteix un bon funcionament, un projecte coherent de centre i una programació de propostes educatives adequades per a cada edat. L'equip el formen sis tutores, una educadora complementària i una directora. També treballen a l'escola sis educadores de suport, dues persones de cuina i dues persones de neteja.

Som una escola formadora, això vol dir que, durant el curs escolar,  tenim estudiants en pràctiques, tant  d’universitats com  d’instituts de formació professional de segon grau, que cursen estudis de  primer cicle d’Educació Infantil.

Ens definim com una escola amable, respectuosa i en col·laboració amb el nostre entorn. Acompanyem els infants  en el seu creixement  maduratiu,  potenciant el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, afectives, emocionals, socials i motrius; afavorint un creixement harmònic i  oferint experiències  enriquidores pel seu desenvolupament en estreta relació i confiança amb les famílies.

Proporcionem als infants un entorn ric i estimulador, on es sentin valorats i estimats, amb espais i materials adequats per potenciar la seva curiositat, la descoberta, l'experimentació, l'exploració i totes aquelles propostes didàctiques que puguin engrescar el joc creatiu dels més petits.

Les rutines quotidianes, higiene, alimentació, descans i cura personal, formen part important del dia a  dia i de l’atenció individualitzada als infants.

Dins del projecte educatiu de Can Canet prenen especial importància la música,  l'educació visual i plàstica, les propostes de joc a l’aire lliure i el contacte amb la natura, pel seu valor en l'educació dels sentits i de la sensibilitat dels infants.

Per tal d'acompanyar les famílies en la criança dels fills i les filles, l'equip educatiu defineix tot un seguit d'instruments i canals de comunicació per garantir el traspàs d'informació. La constitució de l'AFA i del Consell Escolar garanteixen la implicació i la col·laboració estreta de les mares i els pares en la nostra comunitat educativa.

Com a centre educatiu de Sarrià treballem en Xarxa i participem activament en la vida del barri. Col·laborem  amb diverses entitats del districte, com per exemple,  l’Espai 0-3 de Sarrià- St. Gervasi  format per diverses entitats que donen servei a la petita infància: Serveis Socials,  Centre d’Atenció Primària (CAP), Espais Familiars, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP )i amb la resta d’Escoles Bressol Municipals. També compartim formació i experiències educatives a la Xarxa  d’Infància i Adolescència de Sarrià-St. Gervasi de 0 a 18 anys.

Compartiu aquest contingut