El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Can Caralleu, situada al districte de Sarrià-Sant Gervasi, al costat del Parc de l'Oreneta.

L'escola s'ubica dins el recinte de l'Escola Tàber, en un edifici independent que compta amb unes instal·lacions totalment dissenyades per acollir un projecte educatiu destinat als infants de 0-3 anys. Atenem sis grups de nens i nenes, on queden distribuïts per anys naturals.

S'accedeix al centre per un porxo que divideix la zona de serveis i la zona d'escola. En aquesta última trobem en primer lloc el pati de jocs i posteriorment una sala d'usos múltiples (SUM) que ens permet, des d'organitzar sessions de psicomotricitat, concerts o petits espectacles, fins a trobades de relació amb les famílies. Al fons d'aquesta sala, l'aula taller, ens ofereix la possibilitat de disposar d'un espai per realitzar propostes didàctiques lligades a la plàstica i amb desdoblament de grups.

Des de la sala d'usos múltiples i a través de dos passadissos, s'accedeix a les sis aules de referència, intercomunicades, lluminoses i amb accés directe a la zona de jocs assolellada a l'aire lliure, afavorint així que els nens i les nenes s'interrelacionin entre ells i altres educadors i gaudeixin amb gran facilitat de l'accés, tan dels jocs d'interior com d'exterior, amb materials que incitin la curiositat, la descoberta i l'experimentació.

El treball en equip garanteix un bon funcionament, un projecte coherent de centre i una programació d'activitats i experiències educatives adequades a cada edat. Potenciant el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, afectives, emocionals, socials i motrius, i afavorint un creixement harmònic, amb una estreta i imprescindible relació, confiança i col·laboració de les famílies.

Per tal d'acompanyar a les famílies en l'educació dels seus fills i filles, posem els mitjans que permeten una comunicació fluida i d'intercanvi, i una participació en la comunitat educativa.

La nostra intenció educativa es basa en donar resposta a les necessitats individuals, adaptant l'organització dels espais i el temps, al ritme maduratiu de l'infant i afavorint, alhora, una adquisició progressiva de l'autonomia que li proporcionarà l'oportunitat d'esdevenir un ésser actiu i protagonista de la seva educació.

El projecte educatiu de l'escola bressol municipal Can Caralleu inclou ser una escola d'agrupament d'alumnat sord amb modalitat oralista, iniciant així una línia de continuïtat amb l'escola.

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut