El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Carabassa està situada al barri Gòtic. Es va inaugurar el curs 2006-2007. L'edifici compta amb dos nivells: planta baixa i primer pis. L'espai està dividit en sis aules, dues sales d'usos múltiples, un pati de sorra, un pati amb mòduls de joc i un pati exclusiu per als lactants.

L'infant és el protagonista del seu procés d'aprenentatge, un infant competent, capaç, curiós. Aquesta visió determina l'actuació de l'equip educador, dirigida a afavorir el desenvolupament de totes les capacitats de l'infant, a partir d'experiències i activitats riques i estimulants, amb la idea d'afavorir actituds, comportaments i valors positius. I sempre en un ambient tranquil, acollidor i segur.

L'organització del temps, dels espais i dels materials està orientada a possibilitar múltiples situacions d'acció, descoberta, experimentació i relacions, mantenint un equilibri entre iniciativa i propostes d'activitat.

L'escola considera fonamental la participació i implicació de les famílies en tot el procés de desenvolupament i aprenentatge dels infants. És per això que se'ls ofereix la possibilitat de participar en les activitats de l'aula (matí, migdia i tarda), per afavorir el coneixement mutu i augmentar la competència i el saber col·lectiu. En definitiva, per establir una autèntica continuïtat entre el context escolar i el familiar.

L'escola s'integra a l'entorn treballant coordinadament amb altres serveis socials i sanitaris del districte, i, especialment, amb els centres i serveis educatius de la zona, ja que forma part de la Xarxa de Coordinació 0-18 de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera / Gòtic.

El treball en equip és la base del funcionament de l'Escola Bressol Municipal Carabassa, orientat a afavorir i enriquir l'aprenentatge, les relacions i la comunicació d'infants, famílies i mestres.

Un treball en equip que permet donar coherència i globalitat a l'acció educativa, generar unes maneres de fer compartides i un clima de treball positiu.

Compartiu aquest contingut