El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Dolors Canals està situada al barri de Provençals del Poblenou, al districte de Sant Martí.

Disposa de nou aules amb accés directe al pati i una de lactants amb espai exterior propi. Els espais estan dissenyats per facilitar la interrelació entre els infants de diferents grups d'edat i amplien l'espai i les experiències educatives més enllà de les aules.

L'equip educatiu vetlla i acompanya els processos de vida i d'aprenentatge dels infants, partint de les seves necessitats, interessos, sentiments i emocions. Entenem que l'infant és agent actiu i construeix el seu coneixement a través del joc, de l'exploració, de les descobertes, etc. L'aprenentatge implica descobrir, tocar, sentir i explorar l'entorn natural i social. Per tant, a partir de la reflexió pedagògica, oferim situacions, ambients, espais i materials que afavoreixin el joc i l'activitat pròpia de l'infant.

Donem importància a les petites coses que per un infant poden tenir molt valor: trobar una pedreta que brilla al jardí, el plaer de descobrir-se en el mirall, l'abraçada d'un altre infant, trobar nous reptes, etc.

El respecte a l'autonomia, el valor de la realitat quotidiana, la importància dels vincles afectius i l'estabilitat en les relacions personals i en l'entorn dels infants són aspectes que anem treballant i reflexionant per anar teixint el projecte educatiu de l'escola. Potenciem la relació i la interacció entre els infants, als quals atenem des de la singularitat de cadascú, amb una actitud de respecte, escolta activa i confiança en vers els nens i nenes.

L'escola també estableix una relació de confiança amb cada família, acollint-les des del respecte, creant espais de trobada: entrar a les classes, oferir situacions de participació, compartir informacions, reunions, entrevistes i participació de l'AMPA.

Com a servei a la primera infància i juntament amb les altres escoles bressol municipals, serveis socials, CDIAP, serveis de salut i espais familiars, formem part de la xarxa d'atenció 0-3 del districte de Sant Martí, amb la finalitat de reflexionar i compartir experiències per tal de donar una atenció més coordinada als infants de 0-3 anys.

Compartiu aquest contingut