El nostre projecte educatiu

L’EBM el Bressol del Poblenou està situada al barri de Provençals del Poblenou, al districte de Sant Martí. Vem iniciar l'activitat el mes de setembre de l'any 2008.

El nostre edifici d'una sola planta, es troba al costat mateix del pati de l’escola POBLENOU. Disposa de sis aules amb accés directe al pati i a la sala d'usos múltiples. La distribució dels espais afavoreix la interrelació entre els infants de l'escola i l'intercanvi amb els infants de l’escola dels grans. Aquest és precisament un dels eixos en què es fonamenta el projecte educatiu del centre.

El nostre pati  ofereix la possibilitat de desenvolupar el  joc a l'aire lliure. Cada dia s’organitza diferents espais atractius per a promoure la relació, el moviment, l’experimentació, l’espai íntim de concentració, i sobretot el contacte amb la natura mitjançant la cura i l'observació de l'hort. Els nostre pati és un espai privilegiat en el qual desenvolupem propostes quotidianes com el dinar i el berenar.

El centre del projecte és l’infant , amb capacitats, competent i cadascú diferent.  Oferim un acompanyament emocional  fent-lo sentir acollit, escoltat i estimat i l’oportunitat  de conviure amb altres infants, de compartir.

Creiem que tots els espais de l’escola són educatius per aquest motiu dissenyem i anem modificant les  propostes perquè s'adeqüin a les necessitats i capacitats dels diferents infants, riques i atractives que incitin la curiositat i la investigació.  L’escola ofereix un entorn ric en estímuls i possibilitats de descoberta.

En aquestes zones de joc es potencia l'autonomia dels infants, la manipulació, l'experimentació, les relacions i l'aprenentatge en petits grups. El material es presenta a l’abast dels infants, això possibilita que sigui el propi infant qui iniciï la seva activitat exploratòria i de descoberta de les qualitats i quantitats d'allò que l'envolta i la seva situació en l'espai, el joc imitatiu i l'expressió a través de diferents llenguatges.

La vida quotidiana, com són el moments de cura i atenció de la higiene, el dinar o el descans, tenen una rellevant importància ja que es programa fent partícip a l'infant de forma activa. La col·laboració, la iniciativa i l'acció autònoma progressiva són objectius d'aquests moments que es succeeixen cada dia. Se'ls reconeix un caràcter plenament educatiu, acompanyant-lo de forma propera i individualitzada i donant a l'infant la possibilitat de resoldre i superar per ell mateix petits reptes.

Els professionals que tenim cura i acompanyem pedagògicament ens situem en el paper de facilitadors de situacions educatives,  buscant activitats de joc significatives per als infants, d'interrelació i trobades conjuntes, com també de situacions de joc en petits grups. Les propostes que en fem estan relacionades amb la descoberta del món dels objectes i de l'entorn; l'activitat motriu i de descoberta de les capacitats del propi cos; l'activitat musical; la plàstica; l'expressió verbal a través de contes i cançons i també les diferents tradicions i manifestacions culturals.

El treball en equip és la base sòlida del projecte d'escola. Els acords i consens basats en la posada en comú d'observacions, reflexions i l'aportació de cada educador, fan avançar la intervenció educativa i la línia coherent del projecte que es construeix dia a dia. Un equip que es forma, investiga i comparteix amb la família els seus coneixements.

L’escola vol ser un  espai  de convivència per a  les famílies, compartim amb elles la cura i l'educació dels infants que hi tenen un paper bàsic amb el seu acompanyament proper sobretot durant els primers dies d'estada al nou i desconegut entorn com també durant tot el curs. Oferim diferents vies de comunicació i de participació. Conjuntament amb l’AMPA es realitzem diferents propostes com tertúlies, tallers, pati obert, representació de Sant Jordi, participació en les festes,  blog de l’AMPA lampadelbressoldelpoblenou  ,.. En el Consell Escolar, es dóna a conèixer a les famílies el projecte d'escola i s'ajusten les expectatives i necessitats.

Des de l'escola es considera molt important la relació amb les altres entitats de l'entorn que s'ocupen de l'atenció a la petita infància i actualment forma part de la Xarxa 0- 3 Sant Martí.  Ens coordinem amb diferents entitats del barri com Salut, Detecció i tractament precoç (CDIAP), Escoles  de primària, Equip d’Assessorament Psicològic (AEP) Serveis Socials i Espais familiars.

L'escola bressol és un espai per compartir infants, família i escola. Una escola que es construeix amb tots i totes i cadascú de nosaltres.

 

What do you want to do ?
New mailCopy

 

Compartiu aquest contingut