El nostre projecte educatiu

L’escola bressol Clot de la Mel neix el curs 2010-11 amb la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona d’ampliar la dotació d’escoles bressol al Districte de Sant Martí per respondre a la necessitat creixent de places per a aquesta franja d’edat. A l’escola la capacitat és de 87 infants distribuïts en diferents espais: un espai per lactants (4 mesos a 1 any), tres per mitjans (1 a 2 anys) i dos per  grans (de 2 a 3 anys). Disposem de cuina pròpia on els productes de temporada són ecològics.
L’escola està ubicada al barri del Clot, un dels més antics del districte de Sant Martí, al costat del parc que porta el mateix nom. Ja existia a l’època medieval amb el nom de Clotum Melis, conegut per proveir de queviures i de mel de gran qualitat a la ciutat de Barcelona. Amb un equip nou i molt divers vam iniciar el nostre projecte amb l’objectiu clar d’oferir una escola amable i oberta a les famílies, un espai on compartir i acompanyar el creixement dels infants.

TRETS D'IDENTITAT

L’infant

Creiem que cada infant és  únic,competent  i protagonista dels seus propis aprenentatges i experiències. Que es mereix tot el respecte i dignitat del seu entorn, per tal de garantir el seu dret a créixer feliç i estimat. Ha de tenir l’oportunitat de ser, d’experimentar i ser curiós per poder desenvolupar les seves capacitats innates i arribar a ser més autònom.

L’escola

Els nostres valors són: proximitat    inclusió   respecte   qualitat   diàleg    confiança   escolta   acolliment   participació   presència  convivència   democràcia   responsabilitat   consens    coherència   diversitat

L’equip el nostre rol és

  • Acompanyar a cada infant des de la presència respectuosa,
  • Atendre i cobrir  les necessitats físiques, emocionals, cognitives i socials dels infants preservant al màxim la seva essència i establint vincles positius.
  • Crear ambients segurs i motivadors amb materials a fi amb els interessos dels infants, a través d’un procés continu d’observació que permet l’acompanyament en  l’expressió i moviment, per poder desplegar tot el potencial de l’infant.
  • Acollir i acompanyar a les famílies, de forma respectuosa,en el procés de creixement del seu fill/a, com una part fonamental de l’educació compartida.
  • Estar en contínua revisió, reflexió i formació personal i de treball en equip per consensuar els criteris i les bases de la nostra intervenció educativa.

Vida quotidiana

La vida quotidiana de l’escola s’organitza entorn uns moments fixes diaris, necessaris per a l’aprenentatge de l’infant i per a l’organització de l’adult. Tots aquests moments ajuden a l’infant a orientar-se tant en l’espai com en el temps. El fet que siguin rutines diàries, dona una gran seguretat a l’infant, estructura el seu dia, fa que pugui preveure quina és l’acció que succeirà a continuació , què s’espera d’ell/a, i l’ajuda a saber quan arriba la família. Això dóna tranquil·litat a l’infant, que sent les seves necessitats ateses.
Entre aquests moments diaris, trobem:

  • Moments d’acollida, en que es rep de manera individualitzada, tant l’infant com la família, acompanyant les emocions i intercanviant informació.
  • Moments d’hàbits; àpats, higiene, descans, sempre de manera molt íntima, al ritme de l’infant, enfortint els vincles afectius, amb l’adult i el grup d’iguals i creant hàbits saludables i positius per l’infant.
  • Moments de joc, en que els infants trien a què i amb qui jugar en els diferents espais de l’aula i del pati. El joc és el motor de l’aprenentatge autònom i de la gestió emocional i social. Els entorns estan preparats a consciència per tal que es pugui dur a terme un joc lliure i segur.
  • Moments de propostes, preparem provocacions per donar sortida als diferents llenguatges i intel·ligències de l’infant: propostes cognitives, d’expressió plàstica, musicals, creatives, de moviment.... Complementen el joc lliure i sempre es fan des del respecte del moment evolutiu i dels interessos de l’infant.

Espais i materials

El més important per l’infant és que es pugui moure amb llibertat d’una manera segura , on els espais siguin motivadors, catalitzadors de la pròpia iniciativa, moviment i imaginació. Amb aquesta premissa, tant els espais com els materials, requereixen d’una gran preparació i d’un treball continu d’observació i canvi, seguint els interessos i necessitats dels infants que estan en constant evolució: necessitat de destruir i tornar a construir (racó de construccions); representació del món que l’envolta (racó de joc simbòlic); expressió (racó de creativitat) ; desenvolupament cognitiu (manipulació, lògico-matemàtica...); de moviment.

Els materials

Apostem per l’ús de materials diversos que despertin en els infants la motivació i la curiositat innata que els mou a aprendre tot jugant . La majoria dels materials són naturals (fusta, pedra, elements de la natura..) o bé de reciclatge, aquells que els infants estan acostumats a veure a les seves llars i que els hi donem un destí pedagògic i ecològic. Han de ser materials que no siguin del tot específics i que permetin diferents possibilitats perquè els infants puguin desenvolupar la seva creativitat i expressar les seves necessitats sense que estigui dirigit. Per això el mateix mobiliari de l’escola està pensat també per utilitzar-lo de diferents maneres segons les necessitats.

Relació amb les famílies

Les famílies són el primer agent social i educador dels infants i per tant la nostra tasca és la d’acompanyar, reconèixer  i acollir aquesta relació; quan s’estableix un vincle de confiança família- escola, possibilita que l’ infant accepti l’escola com un espai més d’afectivitat i relacions. El període de  familiarització de pares i fills amb l’escola  és important perquè hi hagi una estada tranquil·la i acceptada i es consensua segons les necessitats individuals de  cada família.
És important per a nosaltres la inclusió de la família en tot el que fem..el període d’adaptació, reunions, entrevistes, tallers, xerrades,  participacions,  festes,  intercanvis diaris,  documentacions... la proximitat, confiança i els criteris compartits donen coherència i solidesa a la tasca educativa.

Equip humà

Tothom és important i necessari a l’escola, la tasca i funcions diàries de cadascú col·laboren al bon clima i funcionament i fan possible el nostre projecte. Les cuineres, la feinera, les educadores , educadores de suport i la direcció,  contribueixen a que tot funcioni des d’una perspectiva educativa i de qualitat.
L’equip d’educadores i direcció es reuneixen per revisar, acordar, formar-se, cuidar-se emocionalment,  recolzar-se i prendre decisions conjuntes ....
Tenim una línea d’escola consensuada i coherent, on compartim propostes, materials, idees sobre l’educació,  dubtes, formacions... sense coartar la  individualitat i genialitat de cadascú que dóna un toc ric i diferent de maneres de ser al conjunt de l’escola.

Vídeos

Visita virtual per l'escola

 

Compartiu aquest contingut