El nostre projecte educatiu

L'escola bressol municipal El Fil, situada dins els Jardins Màlaga, al barri de Sants Montjuïc, està dissenyada per oferir un entorn acollidor i de convivència per tots els que formem part de la comunitat educativa: nens i nenes, famílies, educadores i personal de cuina i neteja.

La distribució dels diferents espais així com el seu equipament està pensant per donar resposta a les diferents necessitats dels infants, al mateix temps que s'han tingut en compte aspectes com la seguretat, la higiene, l'accessibilitat i la lluminositat.

La nostra escola és un espai on l'infant és el protagonista del seu propi desenvolupament amb drets, capacitats i desitjos d’aprendre i que va construint els seu coneixement a partir de les interaccions que va establint amb el seu entorn.

Per això donem molta importància a crear un espai dins l’escola que sigui  agradable,  ric, lúdic, creatiu i on es té molta cura de l’estètica   i dels materials que s’hi ofereixen perquè  puguin afavorir  el seus aprenentatges i  desenvolupar les seves  diferents capacitats    d’autonomia, de relació, d’exploració, d’ observació, de manipulació i d’experimentació.

Les propostes de joc i experiències educatives que els oferim atenen i donen resposta als diferents ritmes de desenvolupament i aprenentatge de les nenes i els nens  perquè siguin  elles i ells qui decideixen amb què volen jugar. 

“A través del joc i les situacions més quotidianes  els infants creixen, aprenen i es relacionen. Descobrir com son les coses, com funcionen i que es pot fer amb elles ocupen una gran part de la seva atenció i esforços”

Aquestes experiències educatives parteixen d'un projecte educatiu elaborat i consensuat per tot l'equip de l'escola i  és el que fa possible una acció educativa de qualitat que garanteix la continuïtat i coherència entre  els distints nivells.

L'estreta relació i comunicació que tenim amb les famílies ens permet compartir la responsabilitat de la cura i l'educació dels seus fills i filles i, per tant, que hi hagi coherència entre els dos contextos, el familiar i l'escolar.. acollint les diferents realitats de tots els infants i les seves famílies, fomentant actituds de respecte i tolerància.

La nostra escola promou la seva implicació i participació  a través de l'AFI, del Consell Escolar i de les diferents activitats  i projectes que  sorgeixen i es van organitzant a l’escola,   el que ens   permet establir una major confiança i coneixement mutu.

Entenem l'escola com un entorn important de transmissió de valors i de cultura. Valors com la coeducació, la inclusió,   el diàleg, la solidaritat, el consum responsable i la sostenibilitat. 

L'escola manté, també, relació amb altres serveis i equipaments del barri que atenen a la petita infància, establint uns canals que ens permeten una bona comunicació i una acció coordinada quan una situació ho requereix.

Compartiu aquest contingut