Juguem per espais

A la nostra escola tenim molta cura dels espais i propostes de joc que oferim als nens i nenes, el joc és la seva eina d'aprenentatge, els infants a través d’aquest aprenen a afrontar i establir relacions amb la realitat del món que els envolta.
 
És molt important oferir llibertat als infants per accedir a diferents materials. Aquestes situacions ens permeten caminar al costat de l’infant, i no al davant. Per tant els materials han d’estar al seu abast i alçada.
 
La curiositat, la intel·ligència, les ganes de conèixer per part dels infants només poden manifestar-se si sabem oferir-los un ambient serè, en el qual els nens/es poden mantenir vincles afectius amb altres companys/es i amb les educadores. El benestar psíquic que posa en moviment la curiositat, la fantasia, les ganes d’explorar i de conèixer, només és possible si el nen/a té la seguretat de viure en un lloc de confiança, en el qual es pugui sentir reconegut i trobar referències afectives.

L’aprenentatge, que parteix del propi organisme implica descobrir, tocar, sentir i explorar l’entorn natural i social. L’escola facilita l’exploració, la descoberta, la creativitat, motivant el coneixement a través de la interacció amb els espais i els diferents objectes i la relació amb els altres. Hi ha una varietat de propostes, cadascuna amb les seves peculiaritats i límits, dins d’una atmosfera general relaxada, sense pressions externes, ni expectatives de produir o de tenir res, simplement de ser.
 
Els diferents espais permeten als infants la trobada amb l’altre, la descoberta, l’experimentació, la lliure circulació sota la mirada respectuosa i amorosa de la mestra, que garanteix la seguretat física i emocional, permetent a l’infant ser protagonista actiu del seu propi aprenentatge.
 

Compartiu aquest contingut