El nostre projecte educatiu

L’escola Bressol Municipal El Gronxador va ser inaugurada el curs 2010-11. Està situada al barri de La Verneda Alta - La Pau,  al districte de Sant Martí.

L’edifici va ser construït a partir de l’antic parvulari de l’Escola Els Horts. L’escola està dissenyada i construïda al voltant d’un pati central al que hi tenen accés directe les 6 estances i una sala d’usos múltiples. La transparència i l’estructura interna de l’escola faciliten la interacció entre els infants dels diferents grups de l’escola i amplia l’espai educatiu més enllà de la pròpia estança.  

L’EBM El Gronxador ens definim com una escola inclusiva i participativa, amb una mirada flexible i oberta, que respecta i acompanya els nens i les nenes i a les seves famílies. El nostre projecte educatiu es basa en la visió d’un infant que és capaç i competent, que té un ritme propi que cal respectar i que és el subjecte actiu de les seves descobertes i aprenentatges. Amb uns interessos, unes emocions, unes capacitats i unes necessitats que s’han d’atendre, sempre amb l’acompanyament respectuós i observador de l’adult amb l’objectiu de detectar les necessitats individuals de cada nen i nena. El treball en equip és la base sòlida del projecte d’escola. Els acords i consens basats en la posada en comú d’observacions, reflexions i l’aportació de cada educadora, fan avançar la intervenció educativa i la línea coherent del projecte que es construeix dia a dia.

A l’ EBM El Gronxador compartim amb les famílies la cura i l’educació dels infants i oferim diferents vies de comunicació i de participació. Considerem indispensable que hi hagi una relació de confiança i cooperació entre la família i l’equip educatiu. Sabem que aquesta situació produeix benestar per tothom i repercuteix en la globalitat del dia a dia. La comunicació amb les famílies és bàsica, tant durant els moments d’entrada i recollida, en les reunions d’aula i entrevistes personals, o en el treball conjunt amb l’ AMPA.

La EBM El Gronxador participa en la Xarxa 0-3 del districte de Sant Martí amb l’objectiu d’incidir en la millora de la criança i l’educació dels infants. L’escola treballa de manera col·laborativa amb la Taula de Proinfància, amb els Serveis Socials del districte i amb el CDIAP/EDAI entre d’altres serveis d’atenció a la petita infància.
 

 

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut