El nostre projecte educatiu

L'escola bressol municipal "El Putxet" està ubicada al parc del Putget i forma part d'uns equipaments del barri del Farró-Putget, dins del Districte de Sarrià- Sant Gervasi.

La nostra escola disposa de 6 aules, amples i lluminoses, comunicades entre elles i amb accés directe al pati.

També disposem d'una àmplia zona comuna amb molta llum natural perquè els infants i les famílies gaudeixin de tot tipus d'activitats.

L'escola és accessible des del carrer.

L'escola bressol és un espai educatiu on els infants desenvolupen les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials. Els infants són atesos en la seva diversitat; en un clima de valoració i de respecte on aprenen a viure amb els altres, en unes condicions materials i d'organització adequades a les seves necessitats.

L'escola bressol comparteix amb la família la cura i l'educació dels infants. Considerem molt important que hi hagi una bona relació entre pares, mares i mestres, per això cal crear uns bons canals de comunicació que afavoreixin el grau de confiança de les famílies envers l'escola, ja que això repercutirà en el benestar dels nens i les nenes.

La nostra escola està oberta al barri; tanmateix, participem amb altres institucions relacionades amb l'educació del infants: altres escoles bressol, escoles d'infantil i primària de l'entorn, equips de salut, EAP, CRP, etc.