El nostre projecte educatiu

Els nostres inicis es remunten a l'any 1977, amb una trajectòria de treball per a l'educació pública i catalana de qualitat.

L'escola bressol municipal El Roure està ubicada a l'esquerra de l'Eixample. I des del curs 2011-2012, l'escola es troba en un nou emplaçament emblemàtic de la ciutat de Barcelona, l'edifici Centre Cultural Teresa Pàmies, amb entrada pròpia situada a la portalada que duu a l'interior d'una illa enjardinada.

Atenem sis grups d’infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. Un grup d’ infants de 4 mesos a 1 any, tres grups d’ infants de 1 a 2 anys i dos grups d’ infants de 2 a 3 anys.

L'escola vol ser un espai acollidor on s'ofereix als infants aquelles experiències educatives que potencien el seu desenvolupament i aprenentatge.

La distribució de l'espai dins l'escola facilita la comunicació i l'activitat conjunta entre els infants. També el pati i la sala d'usos múltiples permeten l'organització de propostes a través de racons de joc, on els infants desenvolupen les seves capacitats. Així mateix, aquests espais possibiliten les reunions i les trobades lúdiques i festives amb les famílies. Volem compartir la cura, l’atenció i l’ educació dels infants. La voluntat és de participar conjuntament en el seu creixement tant com a individu integrat en societat com potenciant la reflexió i l’ intercanvi d’ idees i criteris sota el prisma del respecte. 

Som una escola oberta a l'exterior, vinculada amb altres institucions, serveis i entitats de caràcter cultural, social i sanitari.

L’ escola bressol El Roure parteix d’ un concepte d’ infant competent i protagonista del seu propi aprenentatge . Veiem a l’ infant com un ésser amb predisposició per explorar l’ entorn des de la curiositat, l’ interès per aprendre, descobrir i sentir. I cal que l’ infant sigui acompanyat   des de l’ amor i el respecte, amb una mirada positiva en les seves possibilitats i sense oblidar que l’ adult ha d’ orientar amb límits clars i coherents.

Estem en constant procés de reflexió i innovació. El nostre projecte està en continua construcció. Construcció que volem fer conjuntament amb les famílies i la societat que ens acompanya.   

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut