La llibertat de moviments

Des de l’EBM el Roure donem molta importància al respecte a la llibertat de moviments i la conquesta de l’autonomia de cada criatura. Pensem que les criatures primer han de crear un vincle afectiu amb les educadores i aquest  vincles els facilitarà i permetrà sentir-se segures per poder viure i explorar l'entorn amb confiança a l’hora de descobrir les seves possibilitats. Considerem que tot sorgeix del propi interès de cada nen/a, cosa que donarà satisfacció personal a cada un d’ells/elles i els/les farà sentir competents quan adquireixin les seves fites autònomament. Procurem oferir el millor entorn i el més adequat a partir d’observacions prèvies i sempre respectant el ritme individual de cada infant, ja que cada un d'ells és únic i incomparable. Per aquesta raó és molt important no forçar ni intervenir en el ritme dels nens/es, no interferir mai a les seves conquestes i sempre estar a la seva disposició, no només a nivell d’observació, si no estar presents en cos i ment.
Com a escola, posem en valor i donem molta importància a les activitats de la vida quotidiana i les rutines, sempre els/les avancem tot el que succeirà, posem paraules a tot el que farem i tot el que va succeint en el seu entorn més proper. Proporcionem suavitat en els gestos i demanem permís quan cal, esperant la seva col·laboració i donant temps a obtenir la seva resposta, adaptant-nos a les circumstàncies personals de cada un d’ells/es. Confiem plenament en que cada criatura anirà desenvolupant-se i passant per totes les etapes evolutives per ell/a mateix/a. Partim de la premissa que el moviment lliure és un factor essencial pel desenvolupament integral en la primera etapa de la vida.

Compartiu aquest contingut