El joc

El joc és una conducta espontània amb una actitud activa sense una finalitat concreta, per això l’infant pot anar variant els seus objectius de joc. També, ofereix múltiples ocasions d’aprenentatge, ja que posa en marxa diferents habilitats, tot desenvolupant i millorant les que ja són apreses, contribuint a satisfer les necessitats i desitjos.
A l’Escola Bressol El Roure entenem el joc com aquella activitat que permetrà a l’infant desenvolupar habilitats i estratègies que l’ajudaran a comprendre i relacionar-se amb el món que l’envolta i en el desenvolupament neuronal. Les criatures descobreixen les característiques dels objectes posant en marxa totes les seves tècniques exploratòries.
Per aquests motius haurem de tenir en compte en quin moment evolutiu es troben els infants, tant de manera individual com de grup, adequant els materials i els espais per poder oferir un joc ric i que es puguin assolir els objectius que ens proposem.

En el grup de 0 a 1 any la boca és el medi que utilitzen per explorar i conèixer tot allò que els envolta.

El grup d’1 a 2 anys estan totalment interessats en experimentar i perfeccionar les seves noves habilitats motores, la qual els ha permès passar del desplaçament horitzontal al vertical.

Al voltant dels 2 anys sorgeix un joc d’imitació a la realitat. A través del joc l’infant podrà representar les seves pròpies vivències, ajudant-lo a entendre millor quin és el món on ha nascut.

Aquestes fases són orientatives, però respectem l’etapa evolutiva en la qual es troba individualment cada infant.
Un cop comprès les diferents característiques de cada etapa, l’adult haurà de tenir una actitud activa, d’acompanyament, d’escolta i d’observador, tant per poder atendre cada infant de forma individualitzada com per observar el gran grup, els materials, l’espai i la pròpia actitud de l’adult. Saber que hi ha una persona referent que pot atendre qualsevol situació que sigui requerida per l’infant ajuda a donar seguretat i a tenir més interès envers l’activitat de joc.
 

Compartiu aquest contingut