COM S'ORGANITZA L'ESCOLA?

A l’EBM El Roure som un equip de 6 educadores tutores, 6 educadores de suport educatiu, 1 educadora complementària i 1 directora. Totes compartim l’espai amb 85 infants i les seves famílies.

Els nens i les nenes de l’escola estan distribuïts/des en 6 estances segons l’edat:
1 grup de 0-1 anys (Lactants): els Diables amb 8 infants.
3 grups de 1-2 anys (Caminants): els Timbalers/es, els Bastoners/es amb 13 infants a cada grup i els Grallers/es amb 12 infants. En ells s'agrupen infants nascuts al mateix any natural (de gener a desembre).
2 grups de 2-3 anys (Grans): els Gegants/es i els Castellers/es amb 19 infants a cada grup. Aquests hi ha agrupats infants nascuts al mateix any natural (de gener a febrer).

Cada grup té assignada una tutora i una educadora de suport. L’educadora complementària no té cap grup assignat i això permet poder fer tasques d’acompanyament a les estances i a direcció. També formen part de l’equip de l’escola dues persones a cuina i dues persones per a la neteja.

A l’escola s’accedeix per l’interior d’illa, on hi ha l’entrada principal que es troba la zona reservada per als cotxets. Però per accedir a l’escola com a tal, s’ha de pujar a la segona planta, on estan situats tots els espais del centre. Per arribar-hi disposem d’un ascensor (reservat per a les famílies amb mobilitat reduïda i transportistes) i les escales.

Un cop a l’escola hi trobem: a ma dreta el despatx de direcció i l’estança de Diables (grup 0-1 anys) amb sortida directa al pati, i a l’esquerra la sala SUM (Sala d’Usos Múltiples) i el passadís per entrar als altres espais de l’escola.
La primera estança que trobem és la de Timbalers/es, desprès Bastoners/es i Grallers/es (les dels grups de 1-2 anys). A continuació hi trobem les estances dels grups de 2-3 anys, primer la de Gegants/es i desprès la de Castellers/es. Cada estança té sortida directa al pati, el qual compartim a estones amb diferents infants del mateix grup d’edat o, un cop tots i totes adaptades, el podem compartir amb diferents infants de diferents grups d’edat.

L’escola disposa de cuina pròpia amb aliments i menús adequats a les característiques i necessitats de cada infant, buscant una alimentació sana, equilibrada i ecològica. I també disposem de servei de neteja que permet poder tenir l’escola amb les millors condicions d’higiene i desinfecció.

Compartiu aquest contingut