Eixos bàsics de l'EBM El Roure

1- Cobrir, satisfer i respectar les necessitats bàsiques dels infants
Les activitats de la vida quotidiana a l’Escola Bressol permeten establir moments de relació profunda, on el vincle afectiu serà l’eix. Aquest permetrà que es pugui portar a terme moments tant íntims com és la higiene, l’alimentació i el descans. El moment de la higiene (canvi de bolquer i control d’esfínter) és un dels moments més adients per afavorir les relacions individualitzades, moments que s’han de viure de forma agradable, activament i permeten a l’infant poder ser conscient del seu coneixement corporal. El valor de l’alimentació va més enllà del punt de vista nutricional, és un moment de relació entre aliments i persones i té caràcter cultural. El moment del descans l’entenem com una estona on poder donar tranquil•litat, sereno i oferir a les criatures la possibilitat perquè es puguin relaxar i sentir-se còmodes per poder descansar i dormir profundament. Poder tenir aquestes necessitats cobertes, amb plaer i sentir que es rebi amb respecte permetrà que l’interès per explorar, observar i experimentar es puguin portar a terme de forma activa, segura i confiada.

2- Llibertat de moviment
A l’escola veiem l’infant com a ésser amb una disposició natural per explorar el seu entorn, és curiós i té interès per aprendre, descobrir i sentir. Té múltiples capacitats què el formen com a persona: capacitat de descoberta, d’exploració, d’observació, de ser creatiu, de gaudir, d’expressar-se, d’emocionar-se, de ser afectuós... Per promoure i facilitar el moviment innat que tot infant té, tenint present i coneixent en quin moment evolutiu es troba cada grup i cada criatura, organitzem els espais de l’escola i els materials de manera que sigui factible promoure el coneixement de a sí mateixos/es. La llibertat de moviment a l’escola es planteja a partir del joc motriu lliure del dia a dia, accions que promouen: representació mental, coordinació global de moviments, coordinació mà-ull, equilibri, confiança,.... sempre amb l’acompanyament no invasiu de l’adult.

3- Acompanyament de l’adult
La individualització i l’adaptació a la diversitat són aspectes fonamentals per una educació de qualitat. Fer propostes diferents que representin aquesta diversitat, adaptant-les al punt de partida de cada infant i a la vegada saber fer propostes que li permetin anar més endavant. L’adult caldrà que faci de guia i/o d’acompanyament dels infants, mirant d’intervenir quan sigui adient. L’observació directa és la gran eina per poder fer intervencions adequades, que permetin als nens i a les nenes ser els veritables protagonistes del seu aprenentatge. La seva actitud serà sempre activa i respectuosa cap a tots els infants del centre, facilitant l’exploració, el descobriment i la comprensió de continguts nous, així com el seu ús autònom donant seguretat i confiança en ells mateixos i ens les seves possibilitats.

Compartiu aquest contingut