El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Els Tres Tombs està situada a l'interior d'una illa de l'Eixample, al barri de Sant Antoni. És un edifici de dues plantes, adaptat, sense barreres arquitectòniques, lluminós i assolellat. Hi ha set grups i un Espai Familiar, oferint d’aquesta manera la possibilitat d’atendre les diferents necessitats de les famílies.

L'escola està pensada per a nens i nenes de 4 mesos a 3 anys, tant pel que fa als espais com als materials, que estan adequats a cada grup d'edat segons el seu moment evolutiu.

Hi ha un ampli jardí al davant i un de més petit al darrere. Això permet diverses possibilitats adaptades a les diferents edats dels infants.

Créixer a l'escola bressol
El plantejament de l'escola té una intencionalitat plenament educativa, tant pel que fa a l'organització com a les activitats que duen a terme, que estan pensades per potenciar les capacitats dels infants i afavorir el seu desenvolupament.

Tenint en compte les diferents edats dels infants, l'escola els ajuda a créixer amb autonomia, sociabilitat i afecte, partint de les relacions amb els seus companys i companyes i altres adults, i aprofitant al màxim el que la vida diària ens ofereix: higiene, menjar, descans, relació amb les famílies i, evidentment, tot el que fa referència al joc, l'activitat infantil per excel·lència.

L'escola vol oferir una atenció individualitzada i una vida col·lectiva de manera equilibrada.

Un món de relacions
La relació entre les famílies i el personal del centre, a través de qualsevol canal dels quals disposa l'escola -contacte diari, entrevistes, reunions- permet establir estratègies conjuntes de cooperació per ajudar els infants en la descoberta del món que els envolta.

Es treballa perquè sigui una escola oberta a l'exterior, raó per la qual es relacionen i intercanvien informació amb altres institucions que tenen a veure amb l'educació dels infants: equip d'assessorament psicopedagògic, centre de recursos, altres escoles, etcètera.

El centre compta també amb l'Associació de Mares i Pares, que participa, col·labora i organitza algunes activitats.