El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Enxaneta està situada a la vila de Gràcia. Va iniciar l'activitat el mes de setembre de l'any 2012 i atén nou grups d'infants distribuïts en dues plantes.

L'escola proporciona un entorn de confiança on l'infant pot desenvolupar-se amb seguretat en les seves vessants emocional i afectiva, física i motora, social i cognitiva i és, després de la família, el primer espai social de cohesió, integració i participació.

Es parteix dels interessos i del context de l'infant, per tal que els aprenentatges siguin significatius i d'aquí la importància de mantenir una estreta comunicació família-escola. L'escola articula diferents espais i moments comunicatius, les entrades i sortides, les agendes per intercanviar informació, les cartelleres, es fan reunions grupals i individuals, es convida les famílies a participar a l'Hora del cafè i en el dia a dia del centre, etc.

En aquesta etapa és fonamental atendre les necessitats físiques, biològiques, cognitives, afectives i socials dels infants i, es considera que tots els moments són educatius, per això es dóna molta importància als hàbits relacionats amb l'alimentació, la higiene i el descans, afavorint així un aprenentatge funcional. El joc també és vital per al creixement de l'infant, per això les propostes generen espais lúdics i de convivència on puguin gaudir i aprendre alhora.

Partim de la base que els infants són els autèntics protagonistes del seu aprenentatge. És per aquest motiu que el rol del personal educador és el de facilitar, acompanyar, servir de model, donar seguretat, encoratjar, aportant les situacions i els estímuls necessaris per al desenvolupament global de l'infant.

Créixer té a veure amb vivenciar la realitat, amb conèixer l'entorn natural, social i cultural. Per això, les activitats que proposem es basen en l'experimentació, l'expressió corporal i artística, els contes i cançons populars, el joc simbòlic o el calendari festiu, entre d'altres.

L'escola dóna importància al respecte a un mateix, als altres i a l'entorn. A nivell individual s'ajuda a l'infant a ser conscient de les seves possibilitats i de les seves limitacions, i es fomenta l'autoconcepte i l'autoestima, donant-li seguretat per créixer i desenvolupar-se en els diferents àmbits. Treballem el respecte als altres, fomentant el diàleg, la tolerància, l'empatia i el saber compartir. Fomentem la "cultura del reciclatge" i tenir cura dels objectes i de l'entorn reciclant els materials per realitzar diferents activitats i, demanem la col·laboració de les famílies per aconseguir-ho.

És una escola oberta que col·labora amb altres entitats i institucions al barri.

Compartiu aquest contingut