LA VIDA QUOTIDIANA A L’ESCOLA BRESSOL

A l’escola bressol, el temps s’organitza entorn de les activitats quotidianes lligades a la satisfacció de les necessitats bàsiques dels infants (moments de cura). Aquestes activitats són l’eix de l’organització educativa i ajuden a enfortir el vincle amb l’adult; descobrir els propis límits, necessitats i possibilitats; avançar en la comunicació i anar guanyant autonomia.

El joc és el vehicle de l’aprenentatge a l’escola bressol. Necessitat de temps de joc lliure i del lliure moviment per tal d’experimentar partint dels seus interessos i necessitats evolutives. Posem l’infant al centre del seu aprenentatge, ells són els guies. Aprenentatge significatiu. Fomentem l'autonomia personal i l’autoestima.

Necessitat de temps a l’aire lliure, estar en contacte amb la natura (jardí) i experimentar amb material natural sensorial.

L’educador o educadora com a acompanyant de l’infant en el seu procés d’aprenentatge. També com a dissenyador/a d’espais, on l’estètica i el contingut estan pensats per satisfer les necessitats evolutives dels infants i els seus interessos.

L’actitud de l’educador o educadora respectuosa i afectuosa. El respecte cap a l’infant i els seus processos. Ser conscients i susceptibles a les seves necessitats. Tanmateix, sensibles a les necessitats emocionals, sentir-se estimats, vinculats i amb confiança per deixar-se anar i ser qui són, és a dir, establir un marc de confiança on sentir-se segurs. 

Importància de l’expressió en general. La música, la lectura, l’experimentació plàstica són activitats de gran valor a l’escola bressol.

Acompanyar a les famílies respectant al màxim les seves creences i la seva manera de fer. Creiem en la necessitat d’establir una relació de confiança mútua on l’infant senti que anem tots a una.