ENTORN DE VIDA I D’APRENENTATGE A L’ESCOLA

A L’EBM Enxaneta entenem la totalitat de l’escola com un ENTORN EDUCATIU, pensat i preparat per despertar l’interès i la curiositat dels més petits. A través de les seves accions, dels seus moviments i les seves experiències, van descobrint el seu entorn més proper.
 
Els infants tenen un cervell GLOBAL. Comprenen la realitat com un TOT, com quelcom general que han d’experimentar a través dels propis sentits.
 
APRENEN A SENTINT-SE BÉ, SENT INFANTS FELIÇOS. LA NOSTRA TASCA COM A EQUIP EDUCATIU ÉS VETLLAR I PROVOCAR AQUEST BENESTAR I, EN DEFINITIVA, AQUESTA ALEGRIA DE SER I ESTAR.
 
L’escola està dissenyada mitjançant diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diverses propostes els infants poden observar, experimentar, imaginar, construir, provar, inventar, compartir, expressar, emocionar-se,... i interaccionar amb els altres. Partim d’allò que els infants saben, recolzant i proposant entorns significatius on ells i elles mateixes puguin exercitar allò que més tenen: CREATIVITAT.
 
Cadascú és únic i diferent. El nostre objectiu és poder donar resposta als diferents interessos i necessitats, valorant el ritme maduratiu de cada infant i respectant el desig per participar en allò que més els atrau. És per això que oferim ESPAIS enriquidors, ben presentats, atractius i provocadors, on hi ha hagut una profunda reflexió prèvia i constant.