EL JOC LLIURE A L’EBM ENXANETA

Des de l’Enxaneta creiem en la rellevància del joc lliure com a base de l’aprenentatge. Creiem en els aprenentatges significatius i vivencials dels infants, on el coneixement apareix des dels seus propis interessos, a través dels materials i objectes amb què interactuen. Així doncs, el contingut i l’estètica dels diferents espais és molt important per a nosaltres, les educadores.

Cada racó i cada material està pensat per atendre i poder satisfer les necessitats evolutives en què es troba cada nen i cada nena. Han de poder provocar l’interès i la curiositat natural dels infants, motivant-los per crear situacions de joc on elaborin coneixement per ells mateixos.
Com que el coneixement neix dels seus interessos, és necessària l’observació de les educadores per tal de preveure allò que necessiten. Nosaltres observem les necessitats que puguin sorgir, per tenir-les en compte, per poder donar nous recursos si són necessaris, i per variar el material a mida que ho necessitin.

El/la protagonista del joc és totalment el nen o la nena, ja que ells decideixen lliurement quin material volen fer servir i com el faran servir en cada moment, augmentant, d’aquesta manera, la seva autonomia i fomentant una concepció d’autoimatge positiva d’un mateix. A través de l’observació directa, nosaltres podem anar descobrint com desenvolupen estratègies, quines són les seves preferències, com va evolucionant aquest joc lliure, passant d’un joc més manipulatiu (tocar, omplir, buidar, apilar...) a un altre més elaborat i simbòlic. Així aniran aprenent a verbalitzar les seves idees i emocions, a representar situacions quotidianes o vivències, preocupacions i temors.

Val la pena recordar, que no els hi calen moltes joguines. La creativitat sorgeix a partir de la seva imaginació, d'atorgar a diferents materials, qualitats que no són les originals.

El joc lliure és un dret de la infància, i a través d’ell no només exploren l’espai, també es descobreixen a sí mateixos i les relacions amb els iguals. En aquesta etapa de l’escola bressol, el joc és més individual, però van apareixent moments d’interacció amb els companys i companyes que seran la base per establir relacions, vincles amb els iguals, la socialització.