TEIXINT RELACIONS FAMILIA-ESCOLA

Apostem per la importància d’establir una bona relació entre la família i l’escola. Una bona comunicació és bàsica en les edats 0-3 anys on els infants estan fent canvis maduratius contínuament a nivell motriu, intel·lectuals, de llenguatge, social... Aquesta relació ha de partir de la confiança, la participació i la corresponsabilitat. Família i escola han d’anar agafades de la mà, vetllant per un objectiu comú, el benestar de l’infant.
A l’escola oferim diferents canals de comunicació, per tal de potenciar la relació amb les famílies i respondre millor a les necessitats dels nostres infants:
 
- Entrades i sortides: Les famílies podeu entrar cada dia a l’estança dels vostres fills/es on us rebrà la seva educadora, és en aquell moment que podeu comentar qualsevol aspecte que considereu important per al dia a l’escola. A més, us podeu quedar l’estona que necessiteu amb l’infant, ja sigui explicant un conte, establint vincles amb altres infants, compartint vivències amb altres famílies, etc. Ens agrada compartir el nostre dia a dia amb vosaltres.
Quan vingueu a recollir a l’infant també podeu aprofitar aquest moment per  parlar amb l’educadora de com ha anat el dia o altres aspectes que es considerin importants.
- Agenda: Cada infant té una agenda individual on l’educadora anota tot allò relacionat amb les necessitats bàsiques de la criatura (son, àpats, deposicions,...).
Allà també podreu apuntar aspectes a tenir en compte per aquell dia (si ha passat mala nit, si el vindrà a recollir un altre persona...).
- Cartellera d’estança: A fora de cada estança hi ha una cartellera on trobareu diferents informacions importants que cada dia podreu anar consultant, a més d’un diari d’aula, on s’expliquen esdeveniments o propostes concretes d’aquella setmana.
- E-mail o telèfon de l’escola: Quan hi hagi algun tema que pel que sigui no heu pogut comunicar a l’educadora sempre podeu trucar a l’escola i comentar el que sigui necessari. Quan el vostre fill/a falti a l’escola ens ho podeu fer saber mitjançant una trucada.
-  Reunions de grup-classe i entrevistes individuals: Durant el curs realitzem varies trobades amb vosaltres. Una reunió grupal de famílies al primer trimestre, per parlar de com està anant la familiarització a l’escola, que esperem d’aquell curs escolar, com treballarem, resolem inquietuds i dubtes, etc. També demanem dues entrevistes individuals, una a l’inici com a primer contacte i una altra durant el curs, per trobar-nos en un espai més íntim i parlar de com veiem al vostre petit/a a l’escola.
 
A més, sempre que ho considereu oportú podeu sol·licitar una trobada per comentar els aspectes que cregueu convenients.
- Compartim moments: Durant el curs ens agrada que participeu en diferents moments i que visquem plegats noves experiències compartides, com la festa de la Castanyada, Santa Cecília (La setmana de la música), el Carnestoltes, la Festa de final de curs, etc.
 
Així doncs, treballem perquè aquesta relació sigui fluïda i amb una confiança mútua entre família i escola, per tal de poder exposar qualsevol aspecte que ens angoixi, preocupi, agradi... entre tots i totes podem crear instants d’intercanvi de vivències viscudes o per a viure.
 

Compartiu aquest contingut