L'INTERIOR DE L'EBM ENXANETA

Organitzem els espais interiors mitjançant diferents racons, microespais i ambients canviants que busquen respectar els interessos dels infants, sent ells els propis PROTAGONISTES del seu procés d’aprenentatge.
 
Aquests RACONS, MICROESPAIS I AMBIENTS que anem fent al llarg del curs cerquen POTENCIAR TOTS ELS LLENGUATGES I CAPACITATS dels infants: oferint un espai connectat, donant l’opció d’escollir (i per tant provocar aquesta necessitat innata d’aprendre) partint d’una gran majoria de material inespecífic, de finalitat oberta o natural. Aquest tipus de material són elements amb múltiples possibilitats, i més si es poden combinar entre ells. Materials o propostes amb una finalitat concreta fan restar creativitat i per tant d’aprenentatge als infants.
 
A dintre de l’EBM Enxaneta disposem d’aquests espais:
 
- La sala d’entrada a l’escola és el primer lloc que trobem al accedir a l’interior de l’edifici. Els grups de caminants l’utilitzen durant estones al matí i de manera més esporàdica algunes tardes. Allà oferim propostes diverses, algunes fixes durant un temps i d’altres es munten i desmunten per aquella estona puntual, ja que és un espai de pas, d’entrada i sortida. A la sala fem propostes motrius amb mòduls, túnels, amagatalls,... també creem racons o microespais de joc que van variant durant el curs com les construccions, els contes, els elements naturals, les estacions de l’any, les festes tradicionals, etc.
 
- Les aules o estances estan organitzades per racons o microespais, que canvien segons el moment evolutiu i els interessos dels infants. És l’espai de referencia de cada grup d’infants i quasi totes estan connectades entre si a través de portes corredisses; només una estança de grans i la de lactants no disposen d’aquesta connexió.
 
 
- Les saletes intermitges són dos espais entre mig de les estances de caminants connectades amb portes corredisses. La seva funció original era ser únicament un dormitori. Com equip educatiu vam reflexionar sobre la seva utilitat més enllà d’aquest únic i concret moment del dia. Llavors es va decidir transformar-les en saletes de joc i relació, on els infants de caminants poguéssin accedir lliurement durant el matí i la tarda, i així augmentar les seves opcions i propostes d’aprenentatge. Per tant, ara són espais de lliure circulació que és tanquen en moments puntuals del dia com el dinar o quan es fa proposta concreta a dins de l’estança. Oferim en elles propostes amb material motriu, inespecífic, heurístic, artístic, manipulatiu...
 
- La sala d’usos múltiples (SUM) és la sala que es troba al pujar les escales cap a la primera planta. Els grups de grans, i de manera més esporàdica els lactants, l’utilitzen durant estones del matí i algunes tardes. Allà hi han espais o ambients fixos que canvien durant el curs. Al conviure dos o tres ambients d’aprenentatge alhora es promou que els infants puguin moure’s lliurement per l’espai i entre les diferents propostes, organitzant-se ells mateixos a partir dels seus propis interessos, voluntats i necessitats de forma natural. En aquesta sala oferim ambients de grans moviments, de construcció, de joc simbòlic, de Sant Jordi, l’Obrador de sorra, etc.
 
- El taller i el passadís on s’accedeix a aquest, hi són a l’ultima planta de l’edifici (planta 2). Aquests espais els utilitzen els grups de grans un dia a la setmana (cada dia un grup). A cada espai es construeix un ambient diferent i és l’infant qui decideix a quin dels dos ambients vol estar, d’aquesta manera, al dividir el grup en dos, s’augmenta la qualitat i l’atenció individualitzada, respectant l’interès de l’infant. En aquests espais oferim ambients com l’Atelier, Llum i Foscor, Natura, Enginy, Città infinita, Peces Soltes i Mini Mons...

Compartiu aquest contingut