coparticipació família i escola

L'infant de 0 a 3 anys, per petit que sigui, compte amb unes competències adquirides i un bagatge propi que considerem imprescindible acollir per a facilitar-li el seu benestar a l'escola. Per aquest motiu és molt important que hi hagi diàleg i una progressiva confiança i coparticipació entre la família i l'educadora. Aquesta comunicació facilita l'acolliment de l'infant al poder respectar-li els seus costums i reverteix en la seva seguretat emocional.

A més dels canals bàsics de comunicació com poden ser les trobades informatives i l'entrevista inicial entre l'educadora i la família, oferim l'opció d'acompanyament familiar de l'infant en el període d'adaptació a l'escola. Seguint en aquesta línia, a partir del 2n trimestre, les famílies poden participar en el projecte Compartim per passar un matí o tarda amb nosaltres, col·laborant i vivint d'aprop la vida quotidiana del seu fill/a a l'escola.

Compartiu aquest contingut