El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol Municipal Forestier està situada al barri del Poble Sec, a la falda de la muntanya de Montjuïc, ubicada al districte de Sants-Montjuïc.

L'escola esta ubicada en un edifici independent, envoltada de la vegetació pròpia de la zona.

El centre compta amb 5 aules amplies, on els espais i materials estan distribuïts per racons de joc. Totes les aules tenen sortida directa a un frondós jardí que envolta l'escola i que ens fa sentir com si ens trobéssim enmig de la natura.

Hi ha una sala d'us comú on s'organitzen activitats conjuntes amb tots els nens i les nenes de l'escola i amb les seves famílies.

L'equip docent està conformat per cinc mestres, un/a mestre complementaria, una director/a, cinc educadores de suport, un/a cuinera i un/a ajudant de cuina.

Des de l'Escola Bressol Forestier es vol oferir un entorn segur, acollidor i ajustat a les necessitats dels infants que acollim a l’escola. Aquest ambient ha de potenciar i motivar el desenvolupament de totes les capacitats físiques, afectives i intel·lectuals dins un entorn que promogui el joc, amb propostes i aprenentatges on tenir l’oportunitat d aprendre uns dels altres i enriquir-nos entre tots.

L'educador/a és un referent estable per l'infant oferint la seguretat, facilitant, estimulant i provocant situacions d'aprenentatge. L'equip docent, a través de l’observació sistemàtica,  planificarà, modificarà, ampliarà, proposarà projectes, per tal d'ajudar-los a avançar, incorporant nous coneixements que els ajudin a progressar en les seves capacitats, en el seu desenvolupament global i cap a l'autonomia, en tot aquests procés és respectarà el desenvolupament individual de cada infant, el seu ritme d’aprenentatge, entenent-lo com un ésser competent i protagonista del seu procés d'aprenentatge.

Des del centre també fomentem els valors que van adreçats a l'acceptació personal, la solidaritat, la cooperació, el respecte per l'entorn i d'altres que conformen els valors democràtics que poden aproximar als infants a interaccionar positivament amb la societat.

Som una escola catalana que mitjançant les estacions de l’any, les tradicions de barri, de ciutat i de país, els nens i les nenes tinguin aprenentatges on adquirir la tradició del context sociocultural que ens envolta. L'EBM Forestier és l'escola bressol de  referència,  que ofereix a  nens i nenes sords, optar per una escolarització en modalitat bilingüe. Les i els mestres de l’equip, com les educadores de suport, ens formen de forma continuada, en la Llengua de Signes en Català(LSC), com així mateix, formem part de la xarxa d’escoles de Barcelona amb modalitat bilingüe.

 Compartim amb les famílies, la responsabilitat d'assolir el desenvolupament harmònic dels seus fills i filles, establint relacions de col·laboració i cooperació, emmarcades en un clima de confiança i respecte mutu, promovent actituds flexibles davant les diferències individuals i oberts a l'entorn social. Potenciem que les famílies es sentin, així, part integrant de la vida quotidiana de l'escola. 

Forestier té consolidada l'AFA (Associació de famílies d’alumnes), des d'on s’organitzen diferents tallers per a pares i xerrades, com accions conjuntes que fa que tota la comunitat educativa col·labori activament en la tasca educativa.

Compartiu aquest contingut