El nostre projecte educatiu

L'equip de Galatea vol compartir amb les famílies la principal funció educativa de l'etapa de 0-3 anys. Cobrir les necessitats de joc, moviment, cura, alimentació, descans, relació i comunicació dels infants de l'escola. I aquest és el principal objectiu del nostre equip professional.

Entenem l'infant com un individu de ple dret competent, curiós, protagonista, capaç i autònom.

Entenem l'educador/a com un adult referent que acompanya, observa, provoca, dóna temps i sosté aquest infant.

Treballem perquè les activitats quotidianes d'higiene, alimentació i descans, esdevinguin situacions privilegiades per la relació individualitzada i respectuosa amb cada infant que impliquen l'establiment d'un vincle segur que afavoreixi l'autonomia i l'adquisició d'aprenentatges significatius de cada infant.

La disposició de l'espai, dels materials i del mobiliari, juga un paper crucial i facilitador de la vida quotidiana a l'escola, tant dels moments de satisfacció de les necessitats més bàsiques, com de la descoberta de l'entorn, l'autonomia i l'aprenentatge.

Dissenyem l'espai perquè sigui coherent i transparent; que faciliti la trobada i el recolliment necessari, oferint a l'infant la seguretat i confiança per explorar-lo. Que doni resposta a les necessitats de joc, que potenciï l'autonomia i s'adeqüi a cada moment evolutiu de l'infant.

Volem construir una comunicació sòlida, oberta i respectuosa basada en la confiança i el respecte a la singularitat de cada família, que promogui la seva participació i corresponsabilitat amb l'escola i que ens permeti construir uns valors educatius conjunts.

Tots i totes fem escola.

 

Compartiu aquest contingut