El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Gràcia és un servei educatiu que ofereix als infants, des dels 4 mesos als 3 anys, la possibilitat de relacionar-se, conviure i créixer amb altres nens i nenes i adults, tot jugant, descobrint, investigant i aprenent en un ambient de seguretat i confiança.

Es parteix del convenciment que cada infant és únic i irrepetible, competent, capaç de comunicar, organitzar, investigar, fer i relacionar-se, que evoluciona constantment. Un infant amb moltes capacitats, protagonista del seu procés d'aprenentatge.

Es potencia un desenvolupament positiu així com els aprenentatges significatius mitjançant l'activitat pròpia de cada infant, el joc, l'observació directa, la manipulació i l'experimentació.

Es prioritzen els valors que fomenten l'autoestima, com ara el respecte per un mateix, la seguretat, la solidaritat, la cooperació i el respecte a l'entorn i als altres, com també tots aquells aspectes que formen els valors democràtics, que facilitaran la seva integració social.

Amb aquestes finalitats s'ofereixen uns espais i materials atractius, suggeridors i variats que permeten anar-se ajustant, tant a les necessitats individuals de cada infant com a les dels diferents grups, per aconseguir un creixement positiu i enriquidor.

Participem en els següents projectes:

Compartiu aquest contingut