El nostre projecte educatiu

L'escola bressol municipal Guinardó està situada al districte d'Horta Guinardó, i va iniciar la seva activitat al setembre de 2015.

És una escola de sis grups distribuïts en dues plantes i amb tres espais exteriors: dos patis i una terrassa. Totes les estances son àmplies, lluminoses. acollidores. L’escola ofereix un entorn proper i de convivència per totes les persones formem part de la comunitat educativa.

Les estances de la primera planta, i la sala comuna, tenen accés directe a l'espai exterior de joc, el qual anem equipant i en el que oferim propostes diàries, per afavorir l'activitat motriu de les nenes i dels nens. Les estances de la segona planta, també compten amb una sala comuna i tenen accès a una terrassa pensada per oferir propostes motrius més tranquil.les, i d'interacció social.

Creiem en el valor plenament educatiu que tenen les situacions de la vida quotidiana i la cura personal. Al llarg de la jornada, a través de les rutines diàries, les educadores acompanyem i observem l’activitat continuada i espontània dels infants, com a essers únics i protagonistes de les seves accions, de les relacions amb l’entorn immediat i les personses que l’envolten.

Procurem crear ambients agradables i cuidats, pensats per atendre les necessitats dels infants, amb materials i propostes al seu abast que els permetin fomentar la iniciativa, la colaboració, la acció autònoma, progressiva, de manera que vagin assolint per ells mateixos petits reptes. Donem molta importància al treball en petit grup, amb propostes que que han de veure amb la descoberta de l'entorn i dels objectes, l'activitat motriu, la música i la plàstica, i el llenguatge i l'expressió verbal a través de contes, cançons i les celebracions tradicions i culturals.

Entenem l’escola com un espai de benestar, que acull processos de vida des d’una mirada inclusiva i respectuosa, des de la confiança i la seguretat afectiva. Des d’aquest premisa, acompanyem als infants en el desenvolupament de les seves capacitats (afectives, relacionales, físiques i intelectuals) observant-ne l’evolució, respectant els seus ritmes i proposant reptes educatius que els permetin avançar i reforçar la seva autoestima i autonomia. En aquest acompanyament, la participació de la família és indispensable i necessària. Compartim amb les famílies la criança dels seus fills i filles, i ho fem des d'una relació basada en el diàleg i la col.laboració mútuta.

Procurem que les famílies se sentin còmodes a l’escola, que trobin una actitud d’escolta, propera, tolerant i sense prejudicis. És per això, que establim diferents vies de comunicació i relació diàries, amb l'objectiu d'apropar a les famílies les experències educatives i de convivència que es generen a l’escola, i fer-les partíceps. Fomentem, al mateix temps, la seva implicació i participació a través de l'AFA, del Consell Escolar i de diferents activitats que organitzem a l’escola.

L'escola, també manté, relació amb altres serveis i equipaments del barri. Treballem per cosntruir una escola oberta a l’exterior, mantenint relació amb els professionals del districte, amb la xarxa 0-18, amb els agents educatius i socials del territori: CDIAP, EAP, Centre de Serveis Socials; amb les escoles de primària, i amb els comerços de proximitat del barri, amb la finalitat de formar part d’una comunitat educativa amplia i coordinada.