EL DINAR EN PETIT GRUP

L’estona del dinar és un moment en què l’infant estableix relacions tant amb el menjar, com amb els seus iguals i l’adult de referència. És per aquest motiu que considerem que ha d’estar estructurat i organitzat per afavorir que l’infant se senti tranquil i en suficient confiança com per a explorar les possibilitats que l’experiència li ofereix i poder expressar les seves preferències i voluntats. En aquesta estona també entren en joc aprenentatges d’autonomia com seure sols a la cadira, posar-se i treure’s el pitet, fer servir els diferents coberts per menjar, beure aigua amb el got i rentar-se les mans.

Donat que cada infant té la seva pròpia vivència i experiència personal, ens agrada poder oferir un acompanyament el més individualitzat possible, i per aquest motiu el dinar és fa en dos torns de manera que l’ambient és més distès i permet gaudir de la calma i del diàleg entre infants i amb l’educador/a que els acompanya.